Leden

Het Vlaams Patiëntenplatform telt meer dan 115 aangesloten leden, allemaal patiëntenverenigingen. We zetten ons samen in voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. 

Voordelen 

 • Als lid krijg je inspraak en geef je de patiënt mee een stem.
 • Je komt op voor de gezamenlijke belangen van alle patiënten in Vlaanderen, ongeacht hun individuele situatie.
 • Je onderneemt samen met ons en andere aangesloten patiëntenverenigingen acties voor een betere gezondheidszorg in Vlaanderen.
 • De leden van je vereniging krijgen toegang tot alle activiteiten van het Vlaams Patiëntenplatform.
 • Je neemt deel aan bevragingen en signaleert zo de knelpunten die de leden van jouw vereniging ervaren.
 • Je ontvangt informatie die voor je leden nuttig is, bijvoorbeeld over nieuwe tegemoetkomingen, verzekeringen enz.
 • Je ontvangt de ledeneditie van onze nieuwsbrief.
 • Je kan gratis infosessies aanvragen rond enkele thema's waarrond het VPP werkt.
 • Je kan gratis de brochures van het VPP aanvragen.

Voorwaarden 

Elke Vlaamse patiëntenvereniging kan zich bij het Vlaams Patiëntenplatform aansluiten, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • een patiëntenvereniging zijn;
 • vrij zijn van politieke, commerciële, mutualistische of andere bindingen die het nastreven van de belangen van de patiënten op enige wijze in de weg kunnen staan;
 • Minstens een jaar werking hebben. Zowel feitelijke verenigingen als vzw's komen in aanmerking om lid te worden. 
 • een ledenbijdrage betalen van 25 euro.

Feitelijke verenigingen die minium 1 jaar werking hebben, worden toegetreden lid. Ook vzw's die nog geen 2 jaar werking hebben, maar wel al minimum 1 jaar bestaan, worden toegetreden lid. Vzw's die meer dan 2 jaar werking hebben, worden effectief lid en hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering. Alle leden ontvangen de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan onze activiteiten.

Lid worden?

Wil jouw patiëntenvereniging lid worden van het VPP? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamspatientenplatform.be met volgende gegevens:

 • Oprichtingsdatum vereniging
 • Statuten en/of ondernemingsnummer
 • Korte motivatie waarom je lid wil worden van het VPP
 • Contactgegevens van de contactpersoon van de vereniging

Nog vragen? Bel naar 016 23 05 26

Leden

Voor meer informatie over de werking van onze ledenverenigingen kan je terecht op hun website.

Als een vereniging geen eigen website heeft, vind je de contactgegevens op de website van Trefpunt Zelfhulp. Op die website vind je ook een goede zoekmachine om te zoeken op aandoening.

Op onderstaande interactieve kaart vind je de verschillende leden van het VPP terug.