Onderzoeken

Het Vlaams Patiëntenplatform was opdrachtgever voor een reeks onderzoeken.

:

6 resultaten:

Samenspraak

De nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform verschijnt 5 maal per jaar en houdt u op de hoogte van alles wat patiënten in Vlaanderen aanbelangt. >

Overzicht terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding Vlaamse mutualiteiten (2016)

In januari 2016 maakte het VPP een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en ee >

Eindrapport Project gebruiksvriendelijk medicatieschema (Patiëntenperspectief)

Onderzoek naar aanbevelingen en richtlijnen voor een gebruiksvriendelijk medicatieschema voor patiënten en mantelzorgers. >

Ontwikkeling en validering van de Vlaamse Patiënten Peiling (2015)

Parallel met het project ontwikkelde het VPP de Vlaamse Patiënten Peiling, een instrument om patiënttevredenheid en patiëntenervaringen te meten. In 2012 en 2014 voerde de KU Leuven twee validatiestudies uit, die aantoonden dat het om een stevig onderb >

Eindrapport: Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie (2014)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw stelt trots het eindrapport van het project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie' voor. Via het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ wou het Vlaams Patiëntenplatform de innovatienoden van patiënten en >

Patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen: een verkennend onderzoek in Vlaanderen (juni 2007)

Het onderzoek biedt een zicht op de systematische patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen in Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittanië en initiatieven op dit vlak in Vlaamse ziekenhuizen. Op basis hiervan worden beleidsaanbevelingen geschetst. >