Geestelijke gezondheid - OPGanG

Laatst aangepast op 17 november 2021

De vraag naar meer psychologische ondersteuning van chronische patiënten en hun omgeving is een ruim gedeelde bekommernis van patiëntenverenigingen. Het VPP is daarom vragende partij voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie en voor de erkenning en terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog of een psychotherapeut. In mei 2018 kondigde minister de Block de (beperkte) terugbetaling aan van een consult bij de psycholoog of psychotherapeut voor volwassenen met een veelvoorkomende psychische problematiek zoals angststoornissen, depressie en alcoholverslaving. Het VPP volgt de verdere ontwikkelingen en uitvoering van deze maatregel op.

Verder denkt het VPP ook na over thema’s als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

 OPGanG

OPGanG (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid) is een specifieke deelwerking van het VPP voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen die werken rond geestelijke gezondheid. Zij werken samen om het beleid op alle niveaus te informeren en beïnvloeden.

De voortrekkers van OPGanG waren AN-BN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Zij werkten in 2012 samen met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp om de visie, missie en acties van OPGanG vorm te geven. Intussen zijn verschillende organisaties ons komen versterken. ANBN, UilenSpiegel, Ups & Downs, LEF, OPWEGG, DENK Leuven, DENK Halle-Vilvoorde en RAP zijn momenteel kernleden van OPGanG. De netwerkleden staan ook op de weer-op-gang-kaart. Via deze kaart vinden personen die steun of lotgenoten zoeken patiëntenverenigingen of lotgenotengroepen in hun buurt.

OPGanG wil de krachten, kwaliteiten en expertise van ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. OPGanG werkt rond thema's als de kostprijs van de GGZ, dwangmaatregelen, beeldvorming, ervaringsdeskundigheid, kwaliteit van de GGZ, verzekeringen en bekendmaking van de verenigingen. De verschillende thema's vind je op de OPGanG website.

Elke vereniging of initiatief in de geestelijke gezondheidszorg kan de missie van OPGanG onderschrijven en lid worden. Surf naar www.opgang.be voor meer info of contacteer OPGanG via contact@opgang.be. Samen met zijn leden werkt OPGanG aan de verwezenlijking van zijn missie en visie.

OPGanG ontvangt steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid via het Vlaams Patiëntenplatform. Ook Trefpunt Zelfhulp ondersteunt OPGanG.


Weer-op-gang-kaart 

Als je uit een psychiatrische opname komt en je zoekt voor je herstel steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

Bij OPGanG zijn we ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar belang is voor het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet iedereen vindt echter de weg naar de patiëntenverenigingen. Daarom bieden we je met de “weer-op-gang-kaart” een toegangspas naar zelfhulpgroepen.

Aan de hand van een selectie van doelgroep, regio en/of werking, vind je op de kaart verenigingen en initiatieven die je weer op gang kunnen helpen! De weer-op-gang-kaart kan je bekijken op www.opgang.be/kaart.

Vind je geen vereniging die voor jou relevant is? Neem dan een kijkje op www.zelfhulp.be. Daar vind je informatie over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.


Standpunt over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ

OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform vzw brachten in september 2015 een groep ervaringsdeskundigen vanuit verschillende patiëntenverenigingen samen voor een workshop over vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in 2016 het advies ‘Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg’. OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform formuleerden aanbevelingen en aandachtspunten over het advies. Een aantal van onze opmerkingen zijn erin opgenomen. Een aantal zaken werden echter niet of nauwelijks opgenomen omdat ze buiten het kader van het advies vallen. Bovendien moet het advies ook nog in de praktijk gebracht worden. Met het publiceren van dit standpunt treden we naar buiten met wat ervaringsdeskundigen écht belangrijk vinden rond dwanginterventies.

Eerst gaan we in op vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen en bespreken we de definitie, de impact en het vóórkomen ervan. Daarna zoemen we dieper in op enkele veelvoorkomende types van vrijheidsbeperkende maatregelen: gedwongen opname, afzondering, fixatie en dwangmedicatie. Vervolgens bespreken we de preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Per onderwerp formuleren we aanbevelingen.


Overzicht terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding

In februari 2021 maakte het VPP een nieuw overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina een overzicht geeft van welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Psychologen, psychotherapeuten en patiëntenverenigingen kunnen dit bijvoorbeeld aan de muur hangen om patiënten te informeren. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep volwassenen.

Opgelet: psychologen of psychotherapeuten die een vraag tot erkenning willen indienen bij een ziekenfonds, moeten de ziekenfondsen rechtstreeks contacteren. Het Vlaams Patiëntenplatform is hier niet bij betrokken.

Hieronder vind je de informatie opgesplitst per ziekenfonds:


Beleidsnota: Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg

Moet er een statuut en een wettelijk kader komen voor ervaringsdeskundigen? Met die vraag stapte VPP/OPGanG enkele jaren geleden naar het HIVA, het onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Uit onderzoek bleek dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. Het Vlaams Patiëntenplatform er OPGanG werkten de afgelopen jaren verder aan het in kaart brengen van de knelpunten die er nog bestaan.

Deze knelpunten staan beschreven in de beleidsnota "Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg". Er zijn heel wat mogelijkheden om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Dit kan als werknemer, als zelfstandige of als vrijwilliger. Telkens gelden andere regels, procedures en voorwaarden en kan het best ingewikkeld worden om goed geïnformeerd te zijn en ervoor te zorgen dat je met alle administratie in orde bent. In deze nota bespreken we de knelpunten die ervaringsdeskundigen ervaren wanneer ze aan de slag willen gaan. Het gaat hierbij zowel over ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid als over ervaringsdeskundigen met een lichamelijke aandoening.

In de eerste helft van 2019 maakt VPP/OPGanG een afspraak bij de studiediensten van de politieke partijen om de beleidsnota toe te lichten.

Lees de beleidsnota hier.