Geestelijke gezondheid - OPGanG

Laatst aangepast op 06 december 2018

De vraag naar meer psychologische ondersteuning van chronische patiënten en hun omgeving is een ruim gedeelde bekommernis van patiëntenverenigingen. Het VPP is daarom vragende partij zowel voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie als voor de erkenning en terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog of een psychotherapeut. In mei 2018 kondigde minister de Block de (beperkte) terugbetaling aan van een consult bij de psycholoog of psychotherapeut voor volwassenen met een veelvoorkomende psychische problematiek zoals angststoornissen, depressie en alcoholverslaving. Het VPP volgt de verdere ontwikkelingen en uitvoering van deze maatregel op.

Verder denkt het VPP ook na over thema’s als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

 OPGanG

OPGanG (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid) is een specifieke deelwerking van het VPP voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen die werken rond geestelijke gezondheid. Zij werken samen om het beleid op alle niveaus te informeren en beïnvloeden. De voortrekkers van OPGanG waren AN-BN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Zij werkten in 2012 samen met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp om de visie, missie en acties van OPGanG gestalte te geven. Intussen zijn verschillende organisaties ons komen versterken. ANBN, UilenSpiegel, Ups & Downs, LEF, OPWEGG, DENK Leuven, DENK Halle-Vilvoorde en RAP zijn momenteel kernleden van OPGanG. Daarnaast zijn er verschillende netwerkleden die terug te vinden zijn op de weer-op-gang-kaart. Via deze kaart kunnen personen die op zoek zijn naar steun of lotgenoten verschillende patiëntenverenigingen of lotgenotengroepen in hun buurt terugvinden.

OPGanG heeft tot doel de krachten, kwaliteiten en expertise als ervaringsdeskundigen te bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. OPGanG werkt rond thema's als de kostprijs van de GGZ, dwangmaatregelen, beeldvorming, ervaringsdeskundigheid, kwaliteit van de GGZ, verzekeringen en bekendmaking van de verenigingen. De verschillende thema's zijn via de OPGanG website terug te vinden.

Elke vereniging of initiatief in de geestelijke gezondheidszorg is welkom om de missie van OPGanG te onderschrijven en er deel van te worden. Daarvoor kan je terecht op de website www.opgang.be of bij Patrick Colemont (contact@opgang.be). Samen met de leden van OPGanG wordt er gewerkt aan de verwezenlijking van de missie en visie van OPGanG.

OPGanG geniet de steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid via het Vlaams Patiëntenplatform en met ondersteuning van Trefpunt Zelfhulp.

Weer-op-gang-kaart 

Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

Bij OPGanG zijn we ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar belang is in het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet iedereen vindt echter de weg naar de patiëntenverenigingen. Daarom bieden we je met de “weer-op-gang-kaart” een toegangspas naar zelfhulpgroepen.

Aan de hand van een selectie van doelgroep, regio en/of werking, kan je op de kaart verenigingen en initiatieven vinden die je weer op gang kunnen helpen! De weer-op-gang-kaart is terug te vinden via www.opgang.be/kaart.

Vind je geen vereniging die voor jou relevant is? Neem dan een kijkje op www.zelfhulp.be, waar je informatie vindt over alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Standpunt over het gebruik van dwangmaatregelen in de GGZ

OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform vzw brachten een groep ervaringsdeskundigen vanuit verschillende patiëntenverenigingen samen voor een workshop over dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in 2016 het advies ‘Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg’. OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform formuleerden aanbevelingen en aandachtspunten over het advies. Een aantal van onze opmerkingen zijn erin opgenomen. Een aantal zaken werden echter niet of nauwelijks opgenomen omdat ze buiten het kader van het advies vallen. Bovendien moet het advies ook nog in de praktijk gebracht worden. In 2017 publiceerden we daarom een standpunt om naar buiten te treden met wat ervaringsdeskundigen écht belangrijk vinden rond dwanginterventies. We bespreken in dit standpunt  de definitie, de impact en het vóórkomen van dwangmaatregelen. Daarna zoemen we dieper in op enkele veelvoorkomende types ervan: gedwongen opname, isolatie, fixatie en dwangmedicatie. Vervolgens bespreken we de preventie van dwangmaatregelen. Per onderwerp formuleren we aanbevelingen.

Overzicht terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding

In maart 2018 maakte het VPP een nieuw overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Psychologen, psychotherapeuten en patiëntenverenigingen kunnen dit bijvoorbeeld aan de muur hangen om patiënten te informeren. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep volwassenen.

Opgelet: psychologen of psychotherapeuten die een vraag tot erkenning willen indienen bij een ziekenfonds, dienen deze mutualiteit(en) rechtstreeks te contacteren. Het Vlaams Patiëntenplatform is hier niet bij betrokken.

Hieronder vind je de informatie opgesplitst per ziekenfonds:

Meer informatie

 

CONTACT:

Eline Bruneel (016 23 05 26 of eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be)

Simon Ector (016 23 05 26 of simon.ector@vlaamspatientenplatform.be)

Else Tambuyzer (016 23 05 26 of else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be)

CONTACT voor OPGanG:

Patrick Colemont (016 23 05 26 of contact@opgang.bewww.opgang.be)


Patiënten vertellen