Geestelijke gezondheid

Laatst aangepast op 17 maart 2016

De vraag naar meer psychologische ondersteuning van chronische patiënten en hun omgeving is een ruim gedeelde bekommernis van patiëntenverenigingen. Het VPP is daarom vragende partij zowel voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie als voor de erkenning en terugbetaling van een consultatie bij een psycholoog of een psychotherapeut.

Verder denkt het VPP ook na over thema’s als herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.

Studiegroep geestelijke gezondheid - OPGanG

OPGanG is de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg. Het is een gezamenlijk initiatief van AN-BN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Als voortrekkers werkten zij samen om met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp de visie, missie en acties van OPGanG gestalte te geven.

OPGanG heeft tot doel de krachten, kwaliteiten en expertise als ervaringsdeskundigen te bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. 

Elke vereniging of initiatief in de geestelijke gezondheidszorg is welkom om de missie van OPGanG te onderschrijven en er deel van te worden. Daarvoor kan je terecht op de website www.opgang.be of bij Patrick Colemont (contact@opgang.be). Samen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be) en de leden van OPGanG werkt hij aan de verwezenlijking van de missie en visie van OPGanG.

OPGanG geniet de steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid via het Vlaams Patiëntenplatform en met ondersteuning van Trefpunt Zelfhulp.

Overzicht terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding

In januari 2016 maakte het VPP een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten . Daarnaast vindt u hieronder de informatie opgesplitst per ziekenfonds: