Doelzoeker

Laatst aangepast op 27 oktober 2021

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider.

De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten.

Bekijk hier het Rapport over Doelzoeker!

Download hier de Doelenfiche!

Refereren naar de Doelzoeker?

Vlaams Patiëntenplatform (2017). Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform.