Doelzoeker

Laatst aangepast op 13 november 2018

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider.

De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten.

 

Refereren naar de Doelzoeker?

Vlaams Patiëntenplatform (2017). Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform.

 

Meer informatie

In onze nieuwsbrief van november 2018 zal u meer informatie kunnen terugvinden!

 


CONTACT:

Susanne Op de Beeck: 016 23 05 26 of susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be