Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Samen met Minister Onkelinx naar een veralgemeende derdebetaler

Gepost op 17 december 2012

Naar aanleiding van de vastgelopen Medicomutonderhandelingen wil het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) zijn steun en appreciatie uiten voor de maatregelen die Minister Onkelinx wil doorvoeren. Zeker wat betreft de derdebetalersregeling streeft het VPP al jaren naar een uitbreiding van het systeem. Indien er geen akkoord gevonden kan worden met de huidige partners, willen we dan ook vragen aan de minister om enkel met de huisartsen aan tafel te gaan zitten om toch bijkomende stappen te kunnen zetten in de richting van een veralgemeende derdebetaler.

Lees verder...
Ervaringen van patiënten over tien jaar patiëntenrechten

Gepost op 16 november 2012

In 2012 bestaat de wet patiëntenrechten 10 jaar. Na een decennium is het tijd om de wet te evalueren en na te gaan hoe patiënten de wet ervaren hebben en hoe vaak ze werd nageleefd en toegepast. In juli en augustus hebben onze patiëntenverenigingen een vragenlijst ontvangen die peilde naar hun ervaringen met patiëntenrechten: Werden ze meer geïnformeerd door de zorgverlener? Konden zij hun dossier inkijken? Hebben zij al een klacht ingediend? Hieronder vind je de belangrijkste resultaten van onze peiling bij 581 respondenten.

Lees verder...