Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP - Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt

Gepost op 07 december 2015

De voorbije weken berichtten de media veelvuldig over de plannen van minister De Block en minister Peeters over re-integratie van personen die langdurig ziek zijn. Re-integratie is steeds een samenspel tussen de patiënt, de werkgever, de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de arbeidsbemiddelaar (VDAB, GTB of GOB). Uiteraard staat de patiënt hierin centraal, maar helaas wordt hij niet betrokken en gehoord. Op dit moment onderhandelen enkel de sociale partners over de inhoud van een multidisciplinair re-integratietraject. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de patiënt mee aan tafel uitgenodigd wordt om een traject uit te tekenen waarin werken ook daadwerkelijk mogelijk is.

Lees verder...


Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

Gepost op 27 november 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikt op 30 november voor de derde maal een oorkonde uit aan 46 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

Lees verder...


PERSBERICHT: Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler!

Gepost op 30 september 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. De verwarring over deze regeling is namelijk groot. Met een eenvoudige affiche in de wachtzaal willen de organisaties het gebruik van de derdebetaler verduidelijken en aanmoedigen.

Lees verder...


PERSBERICHT VPP: Open communicatie na medisch incident

Gepost op 09 september 2015

Naar aanleiding van de recente uitspraak in een rechtszaak waarbij verschillende patiënten verkeerd bestraald werden, herhaalt het Vlaams Patiëntenplatform haar vraag tot invoering van nationale richtlijnen voor open communicatie na een medisch ongeval. Dergelijke richtlijnen kunnen zaken als ‘gebrek aan foutinzicht’ en ‘schuldverschuiving’ waarover de strafrechter sprak mogelijk verminderen. Het taboe rond medische incidenten moet verdwijnen.

Lees verder...


PERSBERICHT: Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten - Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform, Gezinsbond

Gepost op 04 september 2015

Artsen willen patiënten laten betalen op spoeddiensten om zo de toevloed een halt toe te roepen, zo blijkt uit een bevraging door de Artsenkrant. Voor het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond is dat geen goede oplossing. Beter is het om de eerstelijnszorg, de huisarts, toegankelijker te maken via een veralgemeende derdebetalersregeling en laagdrempelige huisartsenpraktijken. Wij zijn verwonderd dat die oplossing niet door de artsen zelf naar voren geschoven wordt.

Lees verder...