Werking

Ledenwerking 

Patiëntenverenigingen geven via hun lidmaatschap bestaansrecht aan het Vlaams Patiëntenplatform. Het is van cruciaal belang de dialoog met hen gaande te houden en de vinger aan de pols te houden als het gaat om gemeenschappelijke belangen. Het Vlaams Patiëntenplatform organiseert hiertoe een hele reeks activiteiten, maar stuurt eveneens bevragingen uit en onderhoudt op diverse manieren contact met de verenigingen. 

Acties vanuit patiëntenperspectief 

Via persacties, deelname aan colloquia en acties in samenwerking met aangesloten patiëntenverenigingen wil het Vlaams Patiëntenplatform aandacht vragen voor het patiëntenperspectief en ervoor zorgen dat patiënten de informatie ter beschikking krijgen die hun autonomie in de zorgverlening ondersteunen.

Belangenbehartiging  

De belangenbehartiging steunt hoofdzakelijk op de kennis die we in dialoog met onze ledenverenigingen opbouwen. De geïdentificeerde noden en knelpunten worden in samenspraak tussen de Raad van Bestuur en de leden geprioriteerd en monden uit in een reeks dossiers die we verdedigen. 

Studiewerk 

Het Vlaams Patiëntenplatform verzamelt via studiewerk, het opvolgen van onderzoek en overlegfora de nodige informatie om de belangenbehartiging vorm te geven. 

Vertegenwoordiging 

De plaatsen bij uitstek waar de patiëntenbelangen behartigd worden zijn de raden en commissies waarin het Vlaams Patiëntenplatform en de patiëntenvertegenwoordigers zetelen.

Hoe betrekken we patiënten bij onze werking?

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) verdedigt op een krachtige manier de belangen van personen met een chronische ziekte. Dat doen we samen mét patiënten. Lees hoe we die participatie concreet aanpakken.

Ontdek onze toekomstvisie

De levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren is onze algemene missie. Maar hoe maken we dat concreet? We formuleerden 5 toekomstbeelden die we samen met onze patiëntenverenigingen willen realiseren en waar we elke dag keihard voor gaan! Lees er meer over in onze folder.

ZOPP

Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, wil zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie ondersteunen en begeleiden.