Uit: Samenspraak 69 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

... een noodoproep via SMS binnenkort mogelijk wordt voor dove en slechthorende personen?

Dit jaar treedt de eerste testfase in werking van een systeem waarbij doven, slechthorenden en spraakgestoorden via sms een noodoproep kunnen sturen naar de centrales. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Slechthorenden zullen zich vooraf moeten registreren om gebruik te maken van het systeem. Anderen moeten de nooddiensten mondeling blijven contacteren omdat de informatie-uitwisseling op die manier gedetailleerder is. Het registratiesysteem moet ook valse berichten voorkomen.

Bron: Belga (4 april 2013). SMS-noodoproep voor doven in de steigers. De Standaard.

… niet eender wie een inspuiting mag toedienen?

Volgens de huidige wetgeving mag een injectie (bv. met insuline of adrenaline) enkel toegediend worden door een professional of door de patiënt zelf indien hij hiervoor een opleiding kreeg van een zorgverlener. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld mantelzorgers of opvoeders deze handeling niet mogen verrichten en dat ze in principe zelfs strafbaar zijn wanneer ze dit wel doen. Ook zorgverleners overtreden de wet wanneer ze bijvoorbeeld een familielid leren om een inspuiting toe te dienen bij de betrokken patiënt. Dit gaat echter in tegen het principe van zelfzorg en mantelzorg. Het Vlaams Patiëntenplatform gaat na hoe deze absurde situatie aangepakt kan worden.  

… het VAPH regelmatig interessante informatiebrochures publiceert?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het vroegere Vlaams Fonds) probeert aan de hand van folders zoveel mogelijk informatie te verspreiden die nuttig kan zijn voor personen met een beperking. Zo kan je op de website www.vaph.be bij ‘publicaties’ brochures vinden rond hulpmiddelen en aanpassingen, persoonlijk assistentiebudget en rechtstreeks toegankelijke hulp. Zeer recent publiceerde het VAPH eveneens een folder om mensen te informeren over de persoonsvolgende financiering die ervoor zal zorgen dat in de toekomst elke Vlaming met een beperking een basisuitkering zal ontvangen. 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.