Uit: Samenspraak 102 | Inhoudstafel >

Edito

Wist je dat...

… we ook voor 2020 een vergelijking van de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen maakten?

In deze vergelijking bekijkt het VPP onder andere op welke manier de hospitalisatieverzekeringen een dekking bieden bij voorafbestaande aandoeningen, voor welke soort hospitalisaties de kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden terugbetaald, welke premies er betaald moeten worden … Download de vergelijking gratis via www.vlaamspatientenplatform.be onder het thema verzekeringen of vraag ze op via het nummer 016 23 05 26. Heb je nog vragen? Contacteer Simon Ector via simon.ector@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26.

… ziekenwagendiensten medio 2020 vergund moeten zijn om niet-dringend liggend ziekenvervoer te mogen uitvoeren?

De controle-organisatie Vinçotte NV zal kijken of de aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoer voldoen aan de kwaliteitseisen voordat ze een vergunning krijgen. De ziekenwagendiensten hebben tot 27 juni 2020 de tijd om een vergunning te bekomen. De lijst met vergunde aanbieders kan je binnenkort bekijken op: www.zorg-en-gezondheid.be/ziekenvervoer.

…het uitreikingsmodel van Bpost veranderde?

Dit wil zeggen dat zij nog maar twee keer per week niet-dringende post zullen bedelen. Ook de poststempel kan hierdoor later gezet worden. Dat kan problematisch zijn voor aangiften van arbeidsongeschiktheid. Het is namelijk de datum op deze poststempel die geldt als datum van aangifte van de arbeidsongeschiktheid.

Bpost gaf ons twee tips:

  1. Verzend je aangifte van arbeidsongeschiktheid met een priorzegel.
  2. Geef je aangifte van arbeidsongeschiktheid af in een postkantoor en vraag aan de loketbediende om er onmiddellijk een poststempel op te zetten.
  3. Geef je aangifte van arbeidsongeschiktheid, indien mogelijk, persoonlijk af in een plaatselijk kantoor van je ziekenfonds. Vraag zeker een bewijsje van afgifte.

… de app 112 BE een aantal belangrijke voordelen biedt?

Als je de app 112 BE gebruikt, moet je niet langer de noodnummers onthouden. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie, afhankelijk van de hulp die je nodig hebt. Je kan ook bepaalde medische info registreren in de app, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes … In een noodgeval ontvangt de operator deze informatie en hij of zij kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

De noodcentrales vinden je dankzij deze app ook makkelijker terug omdat die je positie naar de noodcentrale stuurt zodra je belt en daarna elke 30 seconden een update van je positie doorstuurt. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren.

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen via berichten met de noodcentrale communiceren.

Meer info over de app vind je op www.112.be.

… doven en slechthorenden een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor rookmelders?

Vanaf 1 januari 2020 moet iedere woning in Vlaanderen uitgerust zijn met minstens 1 rookmelder per verdieping. Het VAPH biedt nu een tegemoetkoming aan voor maximaal 5 rookmelders bij een signaleringssysteem voor thuisgebruik. Voordien kon dit slechts voor 2 rookmelders. Als alternatief kan je kiezen voor rookmelders die los van een signaleringssysteem werken (stand alone). Daarvoor kon je enkel een tegemoetkoming krijgen als je nog niet eerder een tegemoetkoming voor rookmelders ontving.

Meer details over hoe je de tegemoetkoming moet aanvragen, vind je op https://www.vaph.be/nieuws/

…je kan deelnemen aan een studie over burn-out?

Ben je afwezig op het werk omwille van burn-out? Wil je deelnemen aan een onderzoek dat nagaat hoe mensen met burn-out het best worden ondersteund in hun terugkeer naar werk? Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven ontwikkelde een zorgpad. Dit zorgpad biedt een leidraad voor de patiënt én de betrokken zorgverleners in zowel de diagnose, behandeling als terugkeer naar het werk.

De onderzoekers zoeken patiënten die samen met hun huisarts het zorgpad in de praktijk willen uittesten in een gecontroleerde studie. Zo willen ze bekijken of mensen die het zorgpad ontvangen (interventiegroep) sneller (en duurzamer) herstellen en terugkeren naar het werk als mensen die het zorgpad niet ontvangen (controlegroep).

Hoe je kan deelnemen en wat deze deelname precies inhoudt, vind je hier terug.

Wil je meer informatie?

Neem een kijkje op de website www.werkenburnout.be

Voor verdere info kan je contact nemen met Dr Lotje Lambreghts of Prof Dr Lode Godderis  via werkenburnout@kuleuven.be.

… het nieuw Vlaams Agentschap Opgroeien het levenslicht zag?

Dit agentschap bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De hulp- en dienstverlening van zowel Jeugdhulp als Kind en Gezin blijft wel bestaan. Dit is onder meer preventieve gezinsondersteuning, het Groeipakket, pleegzorg, adoptie en jeugdhulp.

Het VAPH is niet langer bevoegd voor de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), observatie- en behandelcentra (OBC) en voorzieningen voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) maar dit zorgaanbod blijft wel bestaan onder de bevoegdheid van dit agentschap Opgroeien. Zij zetten samen in op een betere afstemming op het terrein en een geïntegreerde  multidisciplinaire aanpak. Meer informatie vind je op www.opgroeien.be of www.vaph.be/actueel/nieuws.

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.