Uit: Samenspraak 94 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat?

Het plan e-gezondheid

De negen ministers die in ons land bevoegd zijn voor volksgezondheid engageren zich om de mogelijkheden van e-gezondheid optimaal te benutten. Dit gebeurt via een actieplan, met 20 actiepunten. Voor de patiënt betekent dit onder andere dat hij of zij in de toekomst toegang heeft tot alle informatie over haar of zijn gezondheid. Meer informatie over het plan e-gezondheid vind je terug op www.plan-egezondheid.be/.

www.mijngezondheid.belgie.be

Op 8 mei lanceerde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, de website www.mijngezondheid.belgie.be. Via dit portaal bekijk je met één inlog de gezondheidsgegevens die zorgverleners over jou delen. Let op: op het portaal zelf kan je geen gezondheidsgegevens bekijken, maar het linkt door naar verschillende websites. Zo geeft het portaal een overzicht van waar je gezondheidsgegevens kan bekijken.

Mijngezonheid.belgie.be

Eerste update Mijngezondheid

Het federaal gezondheidsportaal Mijngezondheid zal regelmatig bijgewerkt worden. De eerste update is inmiddels gebeurd en biedt extra mogelijkheden aan de burgers. Zo is er nu een Duitstalige versie van het portaal, een link naar betrouwbare gezondheidsinformatie van Gezondheid en Wetenschap, en een koppeling met de eBox. Dit is een digitale brievenbus waarin elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de sociale zekerheidsinstellingen kan ontvangen. 

Aantal gebruikers Mijngezondheid

Volgens het persbericht van 9 juli 2018 van minister van Volksgezondheid Maggie De Block bezochten ruim 200.000 personen de website op de dag van de lancering van het federaal gezondheidsportaal Mijngezondheid, op 8 mei. In totaal meldden burgers zich ongeveer 100.000 keer aan op Mijngezondheid.

Ook de hubs[1], in Vlaanderen zijn dat het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) en het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZN KUL), krijgen meer bezoekers op hun patiëntenportaal sinds de lancering. Zo had de hub CoZo ongeveer 5000 unieke bezoekers in april, en 17.500 unieke bezoekers in mei. Bij de hub VZN KUL waren er 13.413 unieke bezoekers in april, en 24.853 unieke bezoekers in mei.

Vitalink gebruikers

Het aantal burgers met gegevens op Vitalink stijgt. Vitalink zorgt ervoor dat zorgverleners eenvoudig en veilig gegevens kunnen delen. Het gaat om vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken, en een gezondheidssamenvatting (sumehr).

Momenteel zijn er meer dan 6.600.000 mensen waarover gegevens beschikbaar zijn in Vitalink. Ga zelf ook eens kijken via vitalink.be!

Toestemming geven voor gegevensdeling

Wist je dat je eerst je toestemming moet geven voor gegevensdeling, voordat je jouw gedeelde gegevens online kan inkijken? We horen vaak dat patiënten hun toestemming al is geregistreerd zonder dat ze weten hoe of wanneer dit gebeurd is. Via een link op het federaal gezondheidsportaal Mijngezondheid kan je nakijken of je je toestemming al gegeven hebt of kan je dit eventueel alsnog doen, maar je kan er ook je toestemming tot gegevensdeling intrekken. Bovendien kan je er specifieke zorgverleners uitsluiten uit je gedeeld dossier.

Makkelijk inloggen doe je zo

Meer dan één op vijf gebruikers van Mijngezondheid meldt zich aan op het portaal via de app itsme®. Met deze app kan je snel en veilig inloggen op tal van online platformen. Meer info en hoe je deze app kan gebruiken om in te loggen op het federaal gezondheidsportaal vind je op deze website. Op de website van itsme® vind je ook een handige instructievideo.

mHealth, het gebruik van apps in de gezondheidszorg

Wist je dat minister Maggie De Block, volgens een persbericht van 16 februari 2018, mobiele toepassingen zoals medische apps een plaats wil geven in de gezondheidszorg? Deze apps moeten wel kwaliteitsvol en veilig zijn.

Het gebruik van zo’n apps levert heel wat voordelen op. Zo kunnen deze digitale toepassingen er voor zorgen dat de patiënt meer regie krijgt over zijn gezondheid en zijn behandeling.

De patiënt kan bijvoorbeeld via zijn smartphone zijn eigen gezondheid opvolgen en laten opvolgen. Via een app wordt informatie verzameld en rechtstreeks doorgestuurd naar de behandelende arts.

Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in de zorg kunnen straks terecht op de gloednieuwe website www.mhealthbelgium.be.

E-healthtoepassingen bij de huisarts

Sinds begin dit jaar kan je huisarts er voor kiezen om met het e-attest te werken. Dit is het digitale doktersbriefje. In dat geval zal je arts je geen briefje meegeven dat je aan je ziekenfonds moet bezorgen, maar zal hij of zij de informatie rechtstreeks doorsturen via de computer. Dit e-attest is makkelijk, snel en veilig.

Daarnaast kan je arts ook in het kader van de derdebetalersregeling[2] digitaal factureren. Dit gebeurt dan via eFact.

Ook een voorschrift kan je arts elektronisch opmaken. Je arts kan via Recip-e een elektronisch voorschrift aanmaken, en dit via een beveiligde weg elektronisch doorsturen. Je krijgt een papier met barcode die de apotheker scant, en zo ontvang je de juiste medicatie.

Vraag dit zeker eens na bij je arts, misschien maakt hij hier wel al gebruik van!

De week van de e-gezondheid

Van 18 tot 21 juni 2018 vond de derde editie van de week van de e-gezondheid plaats in Brussel. Tijdens deze week werden er initiatieven genomen om de digitale kloof in de gezondheidszorg te verkleinen. Zo werd er een workshop georganiseerd waarop ook het VPP aanwezig was. Projectverantwoordelijke Kristien Dierckx gaf een presentatie over e-health en de aandachtspunten van patiënten.

Telegeneeskunde

De Europese Commissie omschrijft telegeneeskunde als volgt: “Telegeneeskunde is het op afstand leveren van gezondheidszorg via informatica- en communicatietechnologieën (ICT), waarbij de gezondheidswerker en de patiënt (of twee gezondheidswerkers) zich niet fysiek op dezelfde plaats bevinden”. In België bestaat er momenteel nog geen duidelijke wetgeving over telegeneeskunde.

Telemonitoring

Telemonitoring is het op afstand volgen en begeleiden van patiënten. Hierbij heeft de patiënt een aantal controleapparaten in zijn thuisomgeving. Gegevens afkomstig uit de metingen van deze apparaten worden doorgestuurd naar een zorgverlener die de binnenkomende gegevens vanop afstand opvolgt. Op basis van de ontvangen gegevens geeft de zorgverlener feedback aan de patiënt. Zo is er bijvoorbeeld al een project waarbij artsen patiënten die met hartfalen opgenomen zijn geweest, nadien verder thuis opvolgen via telemonitoring.

Online therapie

Ook online therapie blijkt aan te slaan bij de Vlaming. Zo schreef De Morgen in een artikel van 12 maart 2018 dat er in 2017 1322 personen zich aanmeldden bij alcoholhulp.be voor zelfhulp. Ook andere websites worden steeds vaker bezocht. Online therapie is zeer toegankelijk, je kan dit doen vanuit het comfort van je eigen thuis. 

Vormingen e-health VPP

Wist je dat patiëntenverenigingen die lid zijn van het VPP, een gratis vorming kunnen aanvragen over de thema’s die het VPP opvolgt? Voor vragen en vormingen over het thema e-health kan je steeds terecht bij Susanne Op de Beeck en Jeroen Brouwers.

 

 


[1] Meer info over de hubs vind je in dit artikel.

[2] Wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast moet de patiënt enkel nog het persoonlijk aandeel of remgeld betalen, de verzekeringstegemoetkoming of het terugbetaalde deel wordt rechtstreeks tussen het ziekenfonds en de arts verrekend.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.