Uit: Samenspraak 90 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

… het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een nieuwe brochure over het persoonsvolgend budget uitbracht? In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ lees je onder andere wat een persoonsvolgend budget is, wat je ermee kan betalen en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

… zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden vanaf 1 januari 2018 al na twee weken een ziekte-uitkering krijgen? Vandaag krijgen zelfstandigen pas na één maand ziekte een uitkering.

… verenigingen die lid zijn van het VPP en individuele patiënten gratis brochures kunnen bestellen via info@vlaamspatientenplatform.be of telefonisch via 016 23 05 26? Een overzicht van onze brochures vind je op onze website, onder de rubriek publicaties.

… dat de Vlaamse overheid klaar is met zijn provinciale toetsingsrondes over de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg? De plannen van minister Jo Vandeurzen werden per provincie voorgelegd aan de verschillende partners binnen de welzijnssector en aan de verschillende gezondheidszorgberoepen. Een aantal van onze leden kwamen in het debat op voor het perspectief van de patiënt. Ook het VPP en ZOPP Limburg waren van de partij. Je kan de synthesetekst en opmerkingen van de sector nalezen op deze website

… je recht hebt op terugbetaling van een gebitsreiniging als de tandarts beoordeelt dat je als patiënt door een lichamelijke of geestelijke handicap niet zelfstandig je tanden kan poetsen? Je krijgt dit dan vier keer per jaar terugbetaald in plaats van één keer per jaar. Het is aan de tandarts om de terugbetaling aan te vragen via de juiste nomenclatuurnummers. De reden moet gedocumenteerd worden in het patiëntendossier.

…dat Ambulance Wens België vzw de laatste wens vervult van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben? Het gaat soms om kleine dingen die voor de patiënt belangrijk zijn maar niet meer mogelijk zijn omdat hij of zij niet meer mobiel is. Meer informatie vind je op www.amubulancewens.be

 

Oproep

Het sjabloon van het informed consent, of geïnformeerde toestemming, voor een klinische studie wordt geëvalueerd. Dit document bevat alle informatie om te beslissen of je al dan niet deelneemt aan een studie, zoals het doel van de studie, mogelijke risico’s, wat de studie juist inhoudt,….  Door dit te ondertekenen geef je toestemming om deel te nemen aan de studie.

Aangezien goede en volledige informatie noodzakelijk is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is dit document (aangevuld met mondelinge uitleg) van groot belang. Daarom horen we ook graag of jullie hierover ideeën, klachten, goede/slechte voorbeelden, … hebben. Reacties zijn welkom via anneleen.lintermans@vlaamspatientenplatform.be

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.