Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Edito

Welke voordelen biedt het lidmaatschap van het VPP

Rond welke thema’s kan je terecht bij het VPP? Welke service bieden we aan onze leden? Hoe ziet onze werking eruit? We frissen het even voor je op. 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van meer dan 110 Vlaamse patiëntenverenigingen die streeft naar toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt en zijn omgeving.

Het Vlaams Patiëntenplatform: waar staan we voor?

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van meer dan 110 Vlaamse patiëntenverenigingen die streeft naar toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt en zijn omgeving:
 

 • Het VPP ijvert ervoor dat patiënten vertegenwoordigd worden en dat ze inspraak krijgen in het gezondheidsbeleid en gezondheidsvoorzieningen.
   
 • Het VPP verzamelt de noden en knelpunten van zijn verenigingen en zoekt naar gemeenschappelijke aandachtspunten. Die gemeenschappelijke noden en knelpunten staan centraal in zijn beleidswerk.
   
 • Het VPP geeft signalen aan het beleid en weegt zo op beslissingen die relevant zijn voor patiënten. Het VPP verspreidt relevante informatie bij patiëntenverenigingen en burgers en betrekt op die manier de brede samenleving bij het gezondheidsbeleid.
   
 • Het VPP informeert zijn leden over: ontwikkelingen en onderzoek in het gezondheidsbeleid, relevante actualiteit en activiteiten van het VPP.
   
 • Ten slotte brengt het VPP patiëntenverenigingen bij elkaar en streeft ernaar om verenigingen sterker te maken. Een sterk VPP kan immers niet zonder sterke verenigingen. Sterke verenigingen vragen ondersteuning en begeleiding. Om dit te realiseren, werkt het platform samen met Trefpunt Zelfhulp vzw. Het VPP zorgt voor inhoudelijke ondersteuning rond thema’s zoals werkgelegenheid, verzekeringen en patiëntenrechten. Trefpunt Zelfhulp ondersteunt de verenigingen in hun dagdagelijkse werking: hoe bouw je een vereniging verder uit, aan welke formaliteiten moet een vzw voldoen, hoe organiseer ik activiteiten,…

Rond welke thema’s werkt het VPP?

Met welke vragen kan je bij het VPP terecht? We geven informatie over de thema’s waar we rond werken, namelijk:

 • Kwaliteit van zorg
 • Medicatie
 • Patiëntenrechten
 • Tegemoetkomingen
 • Verzekeringen
 • Werkgelegenheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, kinesitherapeut…)
 • E-health
 • Innovatie
 • Levenseinde
 • Medische ongevallen
 • Mobiliteit
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Patiëntenvoorlichting
 • Zeldzame ziekten
 • Revalidatie
 • Hervorming ziekenhuizen

Meer informatie over wat we precies doen rond de verschillende thema’s vind je terug op www.vlaamspatientenplatform.be

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

 • Als lid krijg je inspraak en geef je de patiënt mee De nieuwsbrief SamenSpraak.een stem.
   
 • Je komt op voor de gezamenlijke belangen van alle patiënten in Vlaanderen, ongeacht hun individuele situatie.
   
 • Je onderneemt samen met het VPP en andere patiëntenverenigingen acties voor een betere gezondheidszorg in Vlaanderen.
   
 • De leden van je vereniging krijgen toegang tot alle activiteiten van het Vlaams Patiëntenplatform.
   
 • Je neemt deel aan bevragingen en signaleert zo de knelpunten die de leden van jouw vereniging ervaren.
   
 • Je ontvangt informatie die voor je leden nuttig is, bijvoorbeeld over nieuwe tegemoetkomingen en verzekeringen.
   
 • Je ontvangt de nieuwsbrief SamenSpraak vijf maal per jaar: in januari, maart, juni, september en november.
   
 • Je ontvangt een maandelijkse Nieuwsflits. Die geeft een overzicht van de werkzaamheden van de VPP-ploeg tijdens de voorbije maand en belicht actuele thema’s uit de gezonheidssector.

Vorming nodig?

Door de jaren heen bouwden de personeelsleden van het Vlaams Patiëntenplatform vzw een uitgebreide expertise op over de thema’s waar ze rond werken. Deze kennis kunnen ze in de vorm van infosessies of vormingen delen met anderen. Voor onze ledenverenigingen zijn dergelijke vormingen gratis.

In onderstaand document vind je een overzicht van de vormingen die we kunnen aanbieden. Wil je graag een vorming aanvragen voor je vereniging, maar staat het onderwerp waarin je geïnteresseerd bent niet in de tabel? Neem dan gerust contact met ons op. We kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken of je doorverwijzen naar een organisatie die dergelijke vormingen wel kan aanbieden.

Brochures bestellen?

De thematische brochures van het VPP geven antwoorden op vragen van patiënten. Er zijn momenteel 4 brochures:

Brochure 'Verzekeringen: Informatie en tips voor De brochure verzekeringenpersonen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin'

Met een chronische ziekte of een handicap zijn verzekeringen absoluut niet vanzelfsprekend. Jij en je gezin worden als een ‘hoger risico’ beschouwd. Je betaalt torenhoge bijpremies, je leest allerlei uitsluitingen in je contract of je wordt door de verzekeraar helemaal geweigerd. De communicatie schiet vaak tekort en bij problemen

blijf je zitten met een heleboel vragen en klachten. Met deze brochure wil het VPP patiënten met een chronische ziekte of handicap op weg helpen in deze moeilijke materie.

Brochure 'Veilig in het ziekenhuis'De brochure veilig in het ziekenhuis

De brochure 'Veilig in het ziekenhuis' wil helpen om medische schadegevallen zo veel mogelijk te voorkomen en geeft jou als patiënt handvaten om je veiligheid mee in handen te nemen. Verder geeft de brochure ook aan waar je terecht kan als je toch het slachtoffer wordt van medische schade.

Brochure 'Wat nu gedaan? De brochure solliciteren met een chronische aandoening.Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening'

Ben ik verplicht om in het sollicitatiegesprek te vertellen dat ik ziek ben? Hoe pak ik het aan om te solliciteren ondanks mijn ziekte? Op welke aanpassingen kan ik rekenen? Deze brochure biedt een antwoord op deze en andere vragen die opduiken wanneer je solliciteert en een chronische ziekte hebt.

Brochure 'Ken je rechten als patiënt'De brochure ken je rechten als patiënt

Welke rechten heb ik als patiënt? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Wat zijn mijn rechten bij een gedwongen opname? Mag ik mijn patiëntendossier inkijken? Wat als mijn rechten niet worden nageleefd? Deze brochure maakt je wegwijs in je rechten als patiënt.

Nieuwe brochure “Wie is wie. De expertise-artsen en hun opdracht”

Het VPP beschikte sinds 2009 over een brochure “Wie is wie. De expertise-artsen en hun opdracht”. De publicatie biedt patiënten informatie over de taken van verschillende expertise-artsen en beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van die artsen. Het gaat bijvoorbeeld over adviserende geneesheren van mutualiteiten, controleartsen, arbeidsgeneesheren, de geneesheer-inspecteur van het RIZIV… De brochure is ondertussen aan vernieuwing toe. Dit jaar herwerken we de brochure en in 2018 zal je ze opnieuw kunnen bestellen.

Hoe brochures bestellen?

Je kan de brochures bestellen via info@vlaamspatientenplatform of via 016 23 05 26. Voor ledenverenigingen zijn de brochures gratis. Voor anderen kost de brochure 3,5 euro (verzendingskosten inbegrepen). Een overzicht van de brochures vind je ook terug op www.vlaamspatientenplatform.be bij ‘Publicaties’.

Onze verenigingen aan het woord: waarom zijn ze lid van het VPP?

‘Samen sterker’Christine Baelus van Astma- en Allergiekoepel

Christine Baelus van Astma- en Allergiekoepel, stichtend lid en lid van de raad van bestuur van het VPP

“Ik heb het VPP mee opgericht omdat we als vereniging weinig gehoor kregen bij beleidsmakers en ik dit ongenoegen ook opmerkte bij andere verenigingen. Samen zijn we sterker! We pakken samen knelpunten rond kinesitherapie, tegemoetkomingen en verzekeringen aan. Als we met een stevig onderbouwd standpunt, dat voor verschillende chronische ziekten geldt, naar de beleidsmakers stappen, bereiken we meer dan alleen. Effectief iets kunnen veranderen aan de knelpunten in het voordeel van de chronisch zieken vind ik het belangrijkste voordeel van het lidmaatschap van het VPP.”

‘Begrijpbare teksten over aangepaste regelgeving’Jeannine Engelen van de RA Liga

Jeannine Engelen van de RA Liga, nieuw lid van het VPP sinds 2016

“Door onze krachten te bundelen kunnen we de belangen van onze leden beter verdedigen. Een andere voordeel waar wij op hopen is dat het VPP ons zal informeren over  aangepaste regelgeving met begrijpbare teksten. De activiteiten van het VPP waaraan we deelnamen, zijn goed georganiseerd en de lezingen gebeuren in een goed verstaanbare taal. Daar heb je dus echt iets aan.”

‘Beleidsmakers houden meer rekening met ons’Wilfried Eynatten van Stomavereniging regio Antwerpen vzw

Wilfried Eynatten van Stomavereniging regio Antwerpen vzw, al jarenlang lid van het VPP

“We vinden de informatie die het VPP verspreidt heel interessant, bijvoorbeeld de artikels die verschijnen in de nieuwsbrief. Die informatie kunnen wij verder verspreiden bij patiënten van onze vereniging. Ook de contacten op studie- of denkdagen vind ik heel waardevol. Je merkt dat je niet alleen staat als vereniging maar dat je deel uitmaakt van een groep. Iedereen komt aan bod en samen werk je aan een standpunt. Ook de sprekers die het VPP uitnodigt, zijn altijd van een hoog niveau. Ik heb het VPP de voorbije jaren zien groeien. Vroeger moesten we echt knokken om gehoord te worden, nu houden beleidsmakers meer rekening met ons.”

“Je gezichtsveld verruimen als vereniging”Rita Heeb van Naboram

Rita Heeb van Naboram, al jarenlang lid van het VPP

“De informatie die we ontvangen van het VPP is zeer handig en nuttig. Een andere reden waarom we lid zijn is dat het VPP een ernstige gesprekspartner is. Dat merk je doordat beleidsmakers zo vaak een beroep op jullie doen om advies te vragen. De brochures van het VPP zijn ook erg goed en we geven ze door aan onze patiënten. Ook als we een spreker uitnodigen van het VPP zijn we altijd heel tevreden. Dankzij het VPP heb ik ook aan patiëntenparticipatie kunnen doen. Zo gaf ik advies rond de kwaliteitsindicatoren van borstkanker en nam ik deel aan de stakeholdersvergaderingen bij de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA. Die participatie vind ik een meerwaarde want het verrijkt je gezichtsveld. Door te kijken hoe anderen werken, blijf je jezelf in vraag stellen.”

Toon dat je deel uitmaakt van het VPP: Het VPP-labelgebruik het VPP-label

Als koepelorganisatie bundelt het VPP de krachten van meer dan 110 patiëntenverenigingen. De verenigingen zijn solidair met elkaar, zoeken samen knelpunten en nemen een standpunt in dat wordt gecommuniceerd naar de beleidsmakers. Verenigingen die elkaar ontmoeten, maken elkaar ook sterker. Ze wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Wil je tonen dat je openstaat voor samenwerking met andere verenigingen? Wil je laten zien dat je meehelpt aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg in Vlaanderen? Wil je tonen aan je leden dat je opkomt voor hun belangen? Gebruik dan het VPP-label op je website. Elke vereniging ontvangt in de loop van de maand april zijn eigen VPP-label via mail. Vraag aan je webmaster of aan het bedrijf dat je website onderhoudt om het op je website te zetten.

Lid worden van het VPP?

Is je vereniging nog geen lid van het VPP en heb je interesse om lid te worden?

 • Contacteer ons via info@vlaamspatientenplatform.be of bel naar 016 23 05 26. Enkel verenigingen die een jaar werking kunnen aantonen, kunnen lid worden. Verenigingen krijgen stemrecht op de algemene vergadering van het VPP als ze minstens 2 jaar bestaan en een vzw-statuut hebben.

Volg je ons al op Facebook en Twitter?

Het VPP is sinds 2015 ook actief op sociale media.

 • Op onze Facebookpagina plaatsen we activiteiten, interessante artikels uit de media of relevant nieuws over de thema's waar we rond werken. Bovendien delen we er heel wat informatie en kunnen we ook activiteiten van onze verenigingen in de kijker plaatsen.
   
 • Via Twitter onderhouden we vooral contacten met andere organisaties, pers, bevoegde ministers,… Ook hier proberen we zoveel mogelijk interessante informatie en artikels te delen en op de hoogte te blijven van wat er leeft.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.