Uit: Samenspraak 108 | Inhoudstafel >

Edito

Wat is het verschil tussen een zorgvolmacht en het aanduiden van een vertegenwoordiger voor later?

Deze vraag werd beantwoord door Annet Wauters -  Beleidsmedewerker VPP

Zowel met de zorgvolmacht als met de aanduiding van een vertegenwoordiger kan je iemand aanduiden die je rechten zal uitoefenen op het moment dat jij dit niet meer kan. Beiden kunnen enkel opgemaakt worden als je zelf nog wilsbekwaam bent. Toch zijn er ook belangrijke verschillen.

Een verschillend toepassingsgebied

Sinds 2013 kan je bij de notaris vastleggen wie je financiële zaken mag regelen op het moment dat jij dat niet meer kan. Dit wordt vastgelegd in een ‘zorgvolmacht’. Sinds 1 maart 2019 kan je ook in je zorgvolmacht laten opnemen wie er in jouw plaats je persoonlijke zaken mag regelen. Zo kan je aanduiden in welk woonzorgcentrum je graag zou verblijven, wie je behandelend arts is, welke thuisverpleging je aan je deur wil hebben, wie je patiëntenrechten mag uitoefenen, … .

Ook volgens de wet patiëntenrechten kan je een persoon uit je omgeving aanduiden om je rechten uit te oefenen: jouw vertegenwoordiger. Deze persoon geeft je de mogelijkheid om vrij jouw rechten uit te oefenen, maar deze zijn beperkt tot je patiëntenrechten. Je vertegenwoordiger kan dus geen financiële zaken voor je regelen.

De zorgvolmacht word geregistreerd bij de notaris, de vertegenwoordiger bij je arts

Een zorgvolmacht wordt bij een notaris opgemaakt en wordt ook geregistreerd in een databank van de notaris. Een vertegenwoordiger kan je aanduiden via een formulier dat je kan downloaden van onze website. Dit formulier laat je ondertekenen door je aangestelde vertegenwoordiger en laat je noteren in je patiëntendossier.

Let op! Je zorgvolmacht staat niet automatisch genoteerd in je dossier. Je vraagt best aan je arts om dit extra toe te voegen aan het dossier.

Het kostenplaatje

De prijs van een zorgvolmacht schommelt tussen 300 en 500 euro. Het aanduiden van een vertegenwoordiger daarentegen is volledig gratis.

Meer weten over de zorgvolmacht?

Meer weten over het aanduiden van een vertegenwoordiger?


Oproep: Heb jij zelf een vraag voor het VPP? Bezorg ze ons via info@vlaamspatientenplatform.be

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.