Uit: Samenspraak 95 | Inhoudstafel >

Edito

VPP on tour: een warme ontmoeting in elke provincie

In oktober 2018  trokken de medewerkers van het VPP naar de 5 Vlaamse provincies voor VPP on tour. Eén vraag stond centraal: waar liggen de patiënten in de patiëntenverenigingen van wakker?

De deelnemers aan VPP on tour werden telkens opgesplitst in drie groepjes. In elk groepje kwam één thema aan bod: organisatie van de zorg, dagelijkse gezondheidszorg en de impact van de ziekte op het dagelijks leven. De deelnemers brachten knelpunten aan en brainstormden samen met de andere aanwezigen over mogelijke oplossingen. Ze bekeken welke problemen verenigingen zelf kunnen oplossen en voor welke knelpunten het VPP actie kan ondernemen.

Tijdens de gesprekken kwamen zeer uiteenlopende knelpunten naar boven: doorgeven van informatie tussen zorgverleners, mantelzorg, laattijdige diagnoses, werk, … . Al deze knelpunten geven we door aan de beleidsmedewerkers van het VPP. Zij bekijken of er nieuwe knelpunten naar boven zijn gekomen en met welke het VPP eventueel al aan de slag kan gaan voor de verkiezingen van 2019. Op de noden en knelpunten van de patiëntenverenigingen zullen we dieper ingaan tijdens onze vijfjaarlijkse ledenbevraging in het voorjaar van 2019. Dan trekken de medewerkers van het VPP eropuit om alle verenigingen te bezoeken.

Uit de discussies bleek o.a. dat verenigingen graag ervaringen met elkaar delen. Ze herkennen elkaars knelpunten en kunnen de krachten bundelen. Patiënten kregen bovendien de mogelijkheid om contactgegevens uit te wisselen en tijdens de lunch praatten ze over hun ervaringen. VPP on tour was zeker een boeiend netwerkmoment voor de deelnemers.

Niet alleen voor de deelnemers was VPP on tour een verrijkende ervaring. Ook de medewerkers van het VPP waren zeer tevreden met het resultaat. Enkele reacties van onze medewerkers:

  • “Als je de patiënten hoort vertellen over wat ze allemaal doen binnen hun vereniging om hun leden te ondersteunen en te informeren, zet dat nog eens in de kijker wat een enorme meerwaarde patiëntenverenigingen kunnen bieden in de zorg. Patiënten die een diagnose krijgen, voelen zich nadien vaak verloren. Ze hebben wel info gekregen over hun medische behandeling maar niet over hoe ze hun leven moeten verder zetten. Een patiëntenvereniging kan een mooie rol spelen om patiënten daarin te helpen.”
  • “We merkten dat de deelnemers open stonden voor anderen en dat is leuk om te zien. Je merkt dat ze zich kunnen verplaatsen in elkaars situatie en begripvol zijn wanneer anderen een standpunt innemen of een knelpunt benoemen dat misschien niet voor hun situatie van toepassing is.”
  • “Het viel me op dat de aanwezige patiënten zeer mondig waren en een duidelijke visie hadden. Mooi om zoveel sterke patiënten te zien.”
  • “Verhelderend om te horen dat veel verenigingen met dezelfde problemen te maken krijgen en dat het dus de moeite loont om die gezamenlijk aan te pakken.”

VPP on tour Antwerpen

VPP on tour Antwerpen

VPP on tour Limburg

VPP on tour Limburg

VPP on tour Oost-Vlaanderen

VPP on tour Oost-Vlaanderen

VPP on tour Vlaams-Brabant

VPP on tour Vlaams-Brabant

VPP on tour West-Vlaanderen

VPP on tour West-Vlaanderen

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.