Uit: Samenspraak 86 | Inhoudstafel >

Edito

Voorwoord

Beste ledenverenigingen, beste patiënten, 

2016 eindigde met besparingen in de gezondheidszorg. We ontvingen heel wat ongeruste signalen van jullie en werden zelf ook gealarmeerd door de berichten in de pers en de mededelingen van minister van Volksgezondheid en Sociale zaken Maggie De Block. We gingen daarom op zoek naar juiste en betrouwbare info over de besparingen. We bevroegen onze patiëntenverenigingen hierover en kaartten de problemen aan bij de minister. In januari 2017 zitten we opnieuw met haar samen.

Dat het efficiënter kan in de gezondheidszorg, dat mag. Wat we niet willen, is dat de kwaliteit van de zorg, die patiënten dagelijks nodig hebben, erop achter uit gaat. Wat we ook niet willen is dat mensen met een chronische ziekte die al genoeg betalen aan zorg en medische kosten, nog eens extra moeten betalen… Het VPP zette er vorig jaar zijn schouders onder en zal dat in 2017 opnieuw doen! 

Gemma Reynders-Broos, Voorzitter en Ilse Weeghmans, Directeur

Dit jaar komt er vanuit het beleid heel wat op ons af. De ziekenhuisfinanciering wordt hervormd. Ziekenhuizen worden ‘verplicht’ om samen te werken met andere ziekenhuizen in de buurt in plaats van elkaar te beconcurreren. De eerstelijnszorg (huisarts, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige,…) wordt hervormd in februari 2017. Als VPP proberen we deze en andere lopende hervormingen te ‘bewaken’. We houden altijd in ons achterhoofd dat de patiënt er beter van moeten worden of dat zijn kwaliteit van leven erop vooruit gaat! 

Wat kunnen we al aankondigen voor het nieuwe jaar? We komen opnieuw naar elke provincie met onze ‘VPP on tour’. We weten dat de verplaatsingen naar Heverlee niet voor iedereen evident zijn en vaak een inspanning vragen. Daarom komen we naar jullie toe om te luisteren naar jullie ervaringen in de zorg of om te horen waar jullie van wakker liggen. Verder op de agenda staat het feestje van 15 jaar patiëntenrechten. Één van de eerste strijdpunten van het VPP blaast dit jaar 15 kaarsjes uit: je rechten als patiënt. We informeren jullie nog uitgebreid en zullen  op verschillende tijdstippen de rechten van de patiënt in de kijker zetten. 

Rest ons nog jullie een gezond en gelukkig 2017 te wensen. We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen op de algemene vergadering van zaterdag 18 maart! 

Gemma Reynders-Broos, Voorzitter                                         

Ilse Weeghmans, Directeur

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.