Uit: Samenspraak 80 | Inhoudstafel >

Edito

Toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens - Stand van zaken

Misschien is het jou ook al overkomen? Je arts, apotheker, ziekenhuis of mutualiteit die je toestemming vraagt voor het beveiligd delen van je gezondheidsgegevens. Momenteel loopt er een nationale campagne die patiënten over gegevensdeling informeert.

Waarom gegevensdeling? 

Het beveiligd delen van gezondheidsgegevens biedt verschillende voordelen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Door het beveiligd delen van gezondheidsgegevens kunnen je zorgverleners onder andere rekening houden met je gezondheidstoestand (bv. medicatiegebruik, allergieën, ziektes) en dubbele onderzoeken vermijden.

Meer dan 2 miljoen toestemmingen

Op 5 november 2015 gaven al ongeveer 2.050.000 patiënten hun toestemming voor het delen van hun gezondheidsgegevens. Je kan je toestemming zelf registreren ofwel laten regi-streren. Hieronder leggen we uit hoe je dat kan doen.

Zelf online registreren 

Huidig aantal:
21.613 patiënten registreerden zelf hun toestemming online 

Patiënten kunnen zelf hun toestemming online registreren via

  • de website www.patientconsent.be
  • de patiëntenportalen van enkele zorgnetwerken:
  • Collaboratief Zorgplatform: www.cozo.be
  • Reseau Santé Wallon: www.rsw.be
  • Brussels Gezondheidsnetwerk: www.abrumet.be
  • de Patient HealthViewer van de mutualiteiten: meer informatie hierover vind je op de website van je mutualiteit.

Voor de online registratie heb je een eID-kaartlezer, je eID en je pincode nodig.


Ilse Weeghmans
 

"Het is zeker interessant om deze toepassing als patiënt uit te testen en te gebruiken. Je kan er niet alleen je toestemming registreren, maar ook aangeven wie je gegevens mag bekijken, zorgverleners uitsluiten van inzage en zelfs nagaan wie je gegevens heeft geraadpleegd."

- Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform

 
 

Op onze website vind je een filmpje terug waarin Ilse Weeghmans demonstreert hoe zij haar toestemming registreert om haar gezondheidsgegevens te delen.

Registratie via je ziekenhuis 

Huidig aantal:
1.446.706 toestemmingen werden geregistreerd via een ziekenhuis of ziekenhuishub

Je kan je toestemming laten registreren via de opnamedienst van het ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2016 zullen ziekenhuizen ook verplicht zijn om bij opname aan hun patiënten te vragen of ze hun toestemming willen geven.


Peter Raeymaeker

“Om het registreren van de geïnformeerde toestemming zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben de ziekenhuizen een efficiënte procedure uitgewerkt. We verwachten daarom op de korte termijn een sterke stijging van het aantal patiënten dat zijn geïnformeerde toestemming zal geven in het ziekenhuis.”

 

- Peter Raeymaekers, Stafmedewerker van de Vlaamse ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro

 


Ziekenhuizen en ziekenhuishubs informeren patiënten bijvoorbeeld via posters, opnamebrochures, folders of hun website over de toestemming voor gegevensdeling.

Registratie via je arts, tandarts, apotheker of verpleegkundige 

Huidig aantal:
  • via artsen: 560.800 registraties (voornamelijk huisartsen)
  • via tandartsen: 2 registraties
  • via apothekers: 19.895 registraties
  • via verpleegkundigen: 17 registraties

Dirk Boeckx

“Alle zorgverstrekkers in de eerstelijnszorg laten begrijpen wat de patiënt en zij zelf te winnen hebben bij beter samenwerken via het delen van gegevens over hun gemeenschappelijke patiënten. Dat is het doel van éénlijn.be. We leggen uit hoe de systemen werken en beveiligd zijn tegen misbruik. Want de vrees dat privacy of beroepsgeheim op de helling zouden staan bij het delen van gegevens, blijft toch een struikelblok. Zorgverstrekkers moeten zelf overtuigd zijn, willen ze op dat vlak de patiënt ook geruststellen. We staan dus behoorlijk lang stil bij het uitleggen en goed laten begrijpen wat de “gebruiksregels” zijn van de geïnformeerde toestemming, die de patiënt geeft. We tonen hoe de patiënt dat zelf kan op de website. Maar we tonen vooral hoe de arts of apotheker dat heel makkelijk voor een patiënt kan doen. Zo kunnen ze vlotter toegang krijgen tot gegevens van patiënten waarmee ze een therapeutische relatie hebben.”

- Dirk Broeckx, projectmanager Eenlijn.be


Ook je arts, tandarts, apotheker of verpleegkundige kan je toestemming registreren. In Vlaanderen bestaat er het initiatief Eenlijn.be dat in alle provincies rondtoert voor vormingen. Tijdens deze vormingen wordt er aan artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen onder andere uitgelegd hoe ze de toestemming van patiënten kunnen registreren.

Registratie via je mutualiteit

Huidig aantal:
2019 registraties via de ziekenfondsen

Ten slotte kan je je toestemming ook laten registreren door je mutualiteit.


Michiel Callens

 

“De verschillende ziekenfondsen informeren hun leden zo veel mogelijk over het belang van de geïnformeerde toestemming. Ze lichten toe wat de voordelen voor hen als patiënt zijn. Dit gebeurt onder andere via informatie op de websites, in de ledenbladen en op sociale media. Begin 2016 zullen de ziekenfondsen ook brieven en e-mails versturen naar leden die hun toestemming registreerden.”

- Michiel Callens, Nationaal Intermutualistisch College

 

Informatie voor patiënten

Alle betrokken actoren (zorgverleners, zorginstellingen, mutualiteiten, overheden en patiëntenverenigingen) gingen samen het engagement aan om patiënten te informeren over gegevensdeling en het aantal toestemmingen te verhogen. Zo kwam er een nationale folder, een poster, een website (www.patientconsent.be) en filmpje om de communicatie met patiënten en hun omgeving te ondersteunen. Deze communicatiemiddelen beschrijven op heldere wijze het doel en de rechten van patiënten betreffende gegevensdeling. Ook op de website van het Vlaams Patiëntenplatform kan je veel informatie over het beveiligd delen van gezondheidsgegevens terugvinden.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.