Uit: Samenspraak 71 | Inhoudstafel >

Edito

Start Nationaal Contactpunt 'Grensoverschrijdende gezondheidszorg'

Onder Europese impuls bestaat er sinds eind 2013 een Nationaal contactpunt voor Grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Wat is grensoverschrijdende zorg?

Grensoverschrijdende zorg is zorg die je ontvangt in een ander land. Zorg mag je ruim interpreteren. Het gaat niet enkel over een behandeling in een buitenlands ziekenhuis maar ook over een consultatie bij een huisarts of de aankoop van medicatie of hulpmiddelen in het buitenland (bijvoorbeeld op vakantie). 

Als het contactpunt het heeft over zorgaanbieders gaat dit zowel over natuurlijke personen zoals huisartsen en kinesitherapeuten als over algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, privéklinieken, psychiatrische verzorgingstehuis en centra geestelijke gezondheidszorg.

Wat doet het Nationaal contactpunt?

Het Nationaal contactpunt geeft aan Belgische verzekerden informatie over de terugbetalings-voorwaarden van medische verzorging in een ander Europees land en geeft aan Europese burgers  informatie over het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Als je als Belg informatie wil over een gezondheidszorgsysteem in een andere EU-lidstaat, moet je je altijd richten tot het contactpunt van dat land. Iedere EU-lidstaat is verplicht om een dergelijk contactpunt op te starten.

Welke informatie geeft het contactpunt?

Aan Belgen geeft het contactpunt informatie over de terugbetalingsvoorwaarden van medische verzorging in het buitenland, uitleg over procedures en beroepsmogelijkheden wanneer je vindt dat je rechten op grensoverschrijdende zorg niet zijn nageleefd.

Europese burgers kunnen informatie krijgen over kwaliteits- en veiligheidsnormen, het recht van zorgaanbieders om gezondheidszorgdiensten te verlenen, toegankelijkheid van ziekenhuizen voor personen met een handicap, patiëntenrechten, klachtenregelingen en rechtsmiddelen, mogelijkheden bij schade als gevolg van gezondheidszorg (Fonds voor de Medische Ongevallen) en contactgegevens van andere EU-contactpunten.

Het contactpunt geeft dus geen informatie over welzijn (bv. kinderopvang of voorzieningen voor personen met een handicap), orgaandonatie, rusthuizen,… De medewerkers moeten je wel doorverwijzen naar een persoon of instantie waar je meer informatie vindt. 

Het Belgische contactpunt is opgestart door de FOD Volksgezondheid. Als het nodig is, kunnen de medewerkers doorverwijzen naar het RIZIV (informatie over terugbetalingen) en naar de gemeenschappen (informatie over kwaliteits- en veiligheidsnormen).

Waar vind ik het Nationaal contactpunt?

Informatie over het contactpunt vind je op de website en bij het contactcenter.

Website: www.crossborderhealthcare.be

E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Contactcentrum:  (0)2 290 28 44

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.