Uit: Samenspraak 93 | Inhoudstafel >

Edito

Screening van ziekenhuiswebsites werpt vruchten af

Het Vlaams Patiëntenplatform ijvert al sinds 2014 voor correcte, volledige en duidelijke informatie voor de patiënt op alle ziekenhuiswebsites. We ontwikkelden een instrument, de website-indicator, waarmee we jaarlijks Vlaamse ziekenhuiswebsites op hun patiëntgerichtheid screenen. De Christelijke Mutualiteit checkte naar aanleiding van de Europese dag Rechten van de patiënt, de websites van ziekenhuizen op vlak van kosten en patiëntenrechten. Wat blijkt? Vlaamse ziekenhuizen die deelnemen aan de website-indicator van het VPP behalen betere scores.

De website-indicator

Sinds 2014 meet het VPP jaarlijks de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites aan de hand van de website-indicator. Het VPP ontwikkelde dit instrument omdat de patiënt niet altijd de juiste info terugvond. Elk jaar bekijken we of ziekenhuiswebsites informatie aanbieden die relevant is voor patiënten en of die informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en vindbaar is.

Het VPP hecht veel belang aan deze meting omdat de website de eerste stap is naar de toegankelijkheid van het ziekenhuis. Zo beoordeelt de website-indicator, naast financiële informatie en patiëntenrechten, ook gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, praktische informatie, patiëntenvoorlichting en –ervaringen.  De indicator bestaat uit 49 inhoudelijke items. Zo moeten praktische zaken, zoals parkeerinformatie en een bereikbaarheidsplan, vermeld worden op de website. Maar ook informatie over patiëntenrechten en de ombudsdienst screenen we met de website-indicator.

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Evaluatie

In 2013 deed de Christelijke Mutualiteit (CM) een gelijkaardige screening van de ziekenhuiswebsites op twee onderdelen van patiëntgerichtheid: informatie over financiële aspecten en patiëntenrechten. Voor financiële informatie bekeek de CM onder meer of de ziekenhuiswebsite informatie geeft over honorarium- en kamersupplementen, over de opnameverklaring, over de ziekenhuisfactuur en een raming van de kosten. Wat patiëntenrechten betreft, nam de screening van de CM onder de loep of alle rechten vermeld staan met een toelichting en of er op de onthaalpagina een link staat naar deze informatie of naar de ombudsdienst.

Dit jaar deed de CM een herevaluatie van deze screening. Uit deze cijfers blijkt dat de meting van de website-indicator door het VPP zijn vruchten afwerpt. De CM zegt dat er sinds 2013 een duidelijke vooruitgang geboekt werd op de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. De ziekenhuizen informeren beter over financiële zaken zoals de ziekenhuisfactuur, kamer- en honorariumsupplementen dan in 2013. Ook over patiëntenrechten en de ombudsdienst communiceren ze transparanter.

In cijfers

Van de 99 Belgische ziekenhuiswebsites die de CM screende, nemen 49 Vlaamse ziekenhuizen deel aan de meting van de website-indicator van het VPP. Opvallend: de ziekenhuizen die deelnemen aan onze meting halen hogere gemiddelde scores dan de ziekenhuizen die niet deelnemen. Zo ligt de algemene score op 20 meer dan twee punten hoger bij de ziekenhuizen die deelnemen aan de website-indicator. Ook op financiële informatie en informatie over patiëntenrechten scoren de deelnemende ziekenhuizen hoger. Daarnaast schitteren in de top 10 van de hoogste scores enkel deelnemers van de website-indicator. Van alle deelnemers aan de website-indicator scoort slechts 4% lager dan 10/20.

Deelname aan website-indicator

Sores website-indicator

Gemiddelde scores ziekenhuiswebsites

Nog niet klaar

Ondanks de duidelijke vooruitgang, zijn er toch een aantal verbeterpunten te vinden. Niet elk ziekenhuis haalt de streefwaarde die opgesteld werd door het VPP. Zo staat er op de websites nog te weinig informatie over centrale aansprakelijkheid en de verzekeringsstatus van artsen. Praktische informatie scoort dan weer beter. We blijven daarom inzetten op de screening van ziekenhuiswebsites. Deze zomer vindt de 5e meting van de website-indicator plaats op het VPP. De meting van de website-indicator is een onderdeel van het Vlaams Indicatoren Project voor de algemene ziekenhuizen. Ziekenhuizen beslissen vrijwillig of ze deelnemen aan deze meting.

Wil je graag weten hoe de websites van de ziekenhuizen in jouw buurt scoren op patiëntgerichtheid? Ga dan naar zorgkwaliteit.be en klik op ‘patiëntervaringen’.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.