Uit: Samenspraak 69 | Inhoudstafel >

Edito

Pilootproject stakeholdersoverleg van start!

Begin 2013 startte het Vlaams Patiëntenplatform samen met de ziekenhuiskoepel ICURO en enkele andere partners een pilootproject op dat gericht is op patiëntenparticipatie binnen ziekenhuizen. Hiervoor werd in vijf Vlaamse ziekenhuizen een zogenaamd ‘stakeholdersoverleg’ opgericht, waarin interne (directie, artsen,…) en externe (patiënten, ziekenfondsen,…) stakeholders samen het beleid van het ziekenhuis evalueren. Om het ziekenhuisbeleid specifiek vanuit patiëntenoogpunt te evalueren, richtte het VPP voor elk stakeholdersoverleg ook een klankbordgroep op. In zo’n klankbordgroep komen patiënten uit de regio samen om het standpunt van dé patiënt te bepalen en te onderbouwen. Vanuit elke klankbordgroep worden enkele patiëntenvertegenwoordigers afgevaardigd die dan zullen deelnemen aan het stakeholdersoverleg om daar het patiëntenstandpunt te vertegenwoordigen in naam van de klankbordgroep.

De opstart van dit project vergde heel wat organisatie. De deelnemende ziekenhuizen moesten een voorzitter en secretaris zoeken voor het stakeholdersoverleg en alle betrokkenen werden gevraagd om een aantal vertegenwoordigers af te vaardigen. Het VPP richtte vijf klankbordgroepen op en ging op zoek naar patiëntenvertegenwoordigers die zich wilden engageren om deel te nemen aan het stakeholdersoverleg. Er werd eveneens een vorming georganiseerd om het project aan alle stakeholders voor te stellen. Intussen vond in elk ziekenhuis de installatievergadering van het stakeholdersoverleg plaats. Tijdens deze bijeenkomst maakten alle deelnemers kennis met elkaar en werden de agendapunten en data voor de volgende vergaderingen afgesproken. Het project ging dus succesvol van start en loopt nog tot eind 2014!

Wie interesse heeft om deel te nemen aan dit project kan nog steeds aansluiten bij één van de klankbordgroepen. Elke klankbordgroep focust op één specifiek ziekenhuis, maar ervaring met dit ziekenhuis is geen vereiste om deel te nemen. Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en wie je kan contacteren binnen het VPP.

Provincie Ziekenhuis Contactpersoon VPP
Antwerpen Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) Lore Dupont
(lore.dupont@vlaamspatientenplatform.be
Limburg Jessa Ziekenhuis Hasselt Roel Heijlen
(roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be)
Limburg - geestelijke gezondheid Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem Els Meerbergen
(els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)
Oost-Vlaanderen Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) Aalst Els Meerbergen
(els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)
West-Vlaanderen Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (SZR) Sarah Defloor
(sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be)

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.