Uit: Samenspraak 70 | Inhoudstafel >

Edito

Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie

Innovatie binnen de zorg- en welzijnssector krijgt momenteel veel aandacht. Innovatie is een breed begrip en kan onder andere gaan over het ontwikkelen of vernieuwen van producten (bv. hulpmiddelen), diensten (bv. vormen van thuishulp) of processen (bv. zorgpaden). Door innovatie in de zorg te stimuleren willen overheden oplossingen bieden voor de uitdagingen waar onze gezondheidszorg mee kampt. Bovendien willen ze zo de kwaliteit van zorg verbeteren en economische meerwaarde creëren.

Ondanks goede bedoelingen van het zorgaanbod – met name zorgverleners, onderzoekers, overheden en bedrijven – stellen we vast dat de ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie niet steeds op maat van patiënten en hun omgeving gebeuren. Omdat het patiëntenperspectief niet of onvoldoende aan bod komt bij zorginnovatie bestaat de kans dat nieuwe of vernieuwde producten, diensten of processen niet gebruikt zullen worden.

Via het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ wil het Vlaams Patiëntenplatform de innovatienoden van patiënten en hun mantelzorgers verbinden met het zorgaanbod. Het project heeft als doel om:

  • patiënten(verenigingen) te ondersteunen bij het vertalen van behoeften van chronische patiënten naar innovatienoden,
  • innovatienoden van patiënten realistisch in beeld te brengen,
  • bedrijven, onderzoekers, zorgverleners en overheden te ondersteunen om bij zorginnovatie het aspect van ‘patiëntgerichtheid’ op een goede manier in de praktijk om te zetten en
  • ideeën voor vraaggestuurde innovatieprojecten te lanceren.

Het resultaat van het project, dat loopt van september 2013 tot april 2014, zal een praktische handleiding voor zorgaanbieders zijn met participatieve methodieken en tips en aandachtspunten om patiënten bij innovatie te betrekken. Bovendien zullen we aan het einde van het project ideeën voor de zorginnovatie-agenda binnen Flanders’ Care kunnen formuleren.

Voor  meer informatie over het project kan je terecht bij Roel Heijlen (016 23 05 26 of roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be).

Het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ van het Vlaams Patiëntenplatform vzw kadert binnen Flanders’ Care. Flanders’ Care is één van de voornaamste pijlers van ViA (Vlaanderen in Actie), het ambitieuze toekomstproject van Vlaanderen.

Logo Flanders' Care          Logo ViA Vlaanderen in Actie Pact 2020

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.