Uit: Samenspraak 94 | Inhoudstafel >

Edito

Patiënten krijgen vorming rond e-healthdiensten

In het voorjaar organiseerde éénlijn.be in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform trainingssessies voor patiënten om hen te leren werken met de verschillende e-healthdiensten. In de vormingen stond het gedeeld elektronisch patiëntendossier centraal. Omwille van de grote interesse binnen onze ledenverenigingen (meer dan 100 inschrijvingen!) werd de opleiding driemaal georganiseerd: in Hasselt, Antwerpen en bij de Diabetes Liga in Gent.

Eénlijn.be[1] wil zorgverstrekkers in de eerste lijn vertrouwd maken met alle nieuwe technologieën binnen e-health. Ook bij patiënten is er nood om geïnformeerd te worden over deze diensten. Daarom besloot éénlijn.be om het project ook uit te breiden naar deze doelgroep. Tijdens de sessies in het voorjaar werden patiënten opgeleid tot lesgevers zodat ze zelf andere leden van hun vereniging kunnen vertrouwd maken met gegevensdeling.

Vorming e-health

Dirk Broeckx en Johan Uvin van éénlijn.be gaven telkens voor een dertigtal mensen uitleg. De vorming startte met de basis voor gegevensdeling: de toestemming van de patiënt. De cursisten kregen uitleg hoe je deze kan registreren, waar je de status kan nagaan en hoe je ze intrekt. Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te delen, kunnen zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie hebt je gegevens raadplegen. Welke zorgverleners dit zijn en wanneer ze dit doen, kan je bekijken in je elektronisch patiëntendossier.

De organisatie van het e-healthlandschap, het verschil in toegangsrechten tussen zorgberoepen, de ‘break the glass’ procedure, de toekomstplannen: de lesgevers lichtten alles duidelijk toe.

Gegevensdeling komt de zorg ten goede

De lesgevers benadrukten het belang van gegevensdeling om je zorg te optimaliseren. Door de winst aan tijd en administratieve overlast kunnen zorgverleners makkelijker en beter samenwerken, wat je zorg enkel maar ten goede komt.

In een volgend deel, werden alle e-healthdiensten overlopen zoals het elektronisch voorschrift, vaccinatiegegevens en medicatieschema. Momenteel zijn echter nog niet alle gegevens bij iedereen beschikbaar en nemen veel zorgverleners nog niet deel aan gegevensdeling. We kregen dan ook de raad om, als mondige patiënt, je huisarts of apotheker te vragen om de samenvatting van je medisch dossier of medicatieschema te delen.

Al deze theorie werd omgezet in de praktijk met een live demonstratie van hoe je online of met de app kan inloggen via de verschillende toegangspoorten.

Om af te sluiten namen Dirk en Johan nog uitvoerig de tijd om de vele vragen vanuit het publiek te beantwoorden. Het is duidelijk dat dit een complexe materie is met nog veel ruimte voor verbetering en uitbreiding. Maar uit de positieve reacties van de patiënten bleek dat ze de opleiding leerrijk en boeiend vonden!

Een aantal deelnemers informeerden reeds leden binnen hun vereniging. Voor anderen staat dit nog op de planning van het najaar. Eénlijn.be blijft hen verder ondersteunen door nieuwe informatie ter beschikking te stellen en hun vragen te beantwoorden via hun helpdesk.

We willen éénlijn.be nogmaals bedanken voor dit mooie initiatief rond een belangrijk thema en de aangename samenwerking. Wij kijken tevreden terug op deze trainingssessies en hopen dat er zoveel mogelijk patiënten wegwijs gemaakt kunnen worden in deze nieuwe toepassingen!

Patiëntenverenigingen die er jammer genoeg niet konden bijzijn dit voorjaar, kunnen steeds beroep doen op de vorming rond e-health van het VPP. Je kan hiervoor terecht bij Susanne Op de Beeck en Jeroen Brouwers.

 


[1] éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners. Meer info op www.eenlijn.be.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.