Uit: Samenspraak 83 | Inhoudstafel >

Edito

Opening regionale antenne: ZOPP Limburg

Logo ZOPP LimburgIn mei vond de officiële opening plaats van onze regionale antenne in de provincie Limburg. ZOPP Limburg staat voor Zelfhulpondersteuning en Patiën-tenparticipatie en ondersteunt en begeleidt verenigingen en afdelingen die in Limburg actief zijn. ZOPP Limburg is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw en het Trefpunt Zelfhulp vzw.

Het ontstaan van ZOPP Limburg 

Uit verschillende bevragingen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw bleek dat er nood was aan meer ondersteuning bij verenigingen. Dit voornamelijk om de participatie van de verenigingen te verhogen. Om aan deze vraag tegemoet te komen werd er beslist om regionale antennes op te richten. De eerste antenne kwam er in Limburg dankzij subsidiëring van de overheid, hierdoor was ZOPP Limburg geboren!

Feestelijke opening op 13 mei 

Voor de opening van ZOPP Limburg werden alle Limburgse, afdelingen van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen uitgenodigd in de nieuwe kantoren op de Corda Campus in Hasselt. Zo’n zestigtal geïnteresseerde vrijwilligers, afkomstig van ongeveer dertig verschillende verenigingen, zakten af naar Hasselt om kennis te maken met de medewerkers n.l. Brecht, Claudia en Ruth.

Nadat iedereen persoonlijk was verwelkomd en een drankje kreeg, werd aan de vrijwilligers gevraagd om plaats te nemen in de grote vergaderruimte. Om er voor te zorgen dat de vrijwilligers de kans zouden krijgen om kennis te maken met andere verenigingen of groepen, werden zij verdeeld over verschillende tafels. Leden van dezelfde vereniging zaten dus niet altijd samen aan tafel. Dit zorgde er voor dat de vrijwilligers al snel kennismaakten met elkaar.

De middag begon met een korte toelichting over wie en wat ZOPP Limburg is. De drie nieuwe medewerkers stelden zichzelf voor en ook de vier grote doelstellingen, waarrond ZOPP Limburg wil gaan werken, werden toegelicht.

De verenigingen aan het woord 

Na de voorstelling van ZOPP Limburg werden de vrijwilligers aan het werk gezet. Hen werd gevraagd om samen met hun tafelgenoten na te denken over hoe ZOPP hun zou kunnen helpen bij de dagelijkse werking van de vereniging en het organiseren van activiteiten. Eveneens werd er nagedacht over welke ondersteuning ZOPP Limburg zou kunnen bieden om een betere participatie aan het gezondheidsbeleid mogelijk te maken.

Na een brainstorm van een klein uur, werden de bedenkingen en ideeën van de verschillende groepen overlopen. Er kwamen heel wat interessante onderwerpen naar boven. Bovendien was het heel aangenaam om te zien hoe zeer de vrijwilligers gemotiveerd waren om mee na te denken over de werking van ZOPP Limburg!

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inspanning, vond er ter afsluiting een feestelijke receptie plaats waarbij er werd geklonken op een mooie samenwerking tussen de Limburgse patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen en ZOPP. De vrijwilligers konden tijdens de receptie verder kennis maken met elkaar en met de ZOPP medewerkers. 

Meer informatie?

Neem contact op met de medewerkers van ZOPP Limburg: op het nummer 011 94 62 20 of via info@zopp-limburg.be.

Je kan ook altijd een afspraak maken voor een gesprek op de Corda Campus, Kempische Steenweg 311 bus 2.01 gebouw 1, 3500 Hasselt.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.