Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Edito

Op reis met een chronische ziekte: ben je verzekerd?

Stel:

 • Je hebt een darmziekte, een reumatische aandoening of een spierziekte en je wil graag op vakantie naar de zon. De ziekte is stabiel maar vóór of tijdens de reis krijg je plots te maken met een onverwachte opstoot van je aandoening.
 • Je hebt een succesvolle kankerbehandeling achter de rug. Je partner boekte recent een buitenlandse reis voor het hele gezin. Een week voor je vertrek stel je plots symptomen vast die een mogelijk herval van de kanker kunnen betekenen.
 • Sinds drie jaar ben je vrij van angst en depressie. Je hebt je leven terug onder controle maar tijdens een vakantietrip leidt een onvoorziene gebeurtenis tot een nieuwe angstaanval. Je hebt dringend zorg nodig in het land waar je verblijft.
 • De astma of diabetes van je dochtertje is niet stabiel. Door onzekerheid over de zorg voor haar ziekte twijfel je om al dan niet een citytrip vast te leggen.

Hoe zit het met reisverzekeringen en diensten reisbijstand in dergelijke situaties? Worden voorafbestaande ziekten al dan niet gedekt? Wat is het beleid? Zijn er specifieke uitsluitingen of voorwaarden voor vooraf-bestaande ziekten, aandoeningen of letsels? Het Vlaams Patiëntenplatform vzw zocht het uit.

Voor we onze analyse en observaties uiteenzetten, geven we eerst een korte toelichting over reisverzekeringen en diensten reisbijstand.

Reisverzekeringen en diensten reisbijstand

Met een reisverzekering verzeker je je tegen mogelijke persoonlijke schade vóór en/of tijdens een reis. Een reisverzekering kan onder andere volgende waarborgen aanbieden:

 • Annulering: terugbetaling van annuleringskosten als je om bepaalde redenen zoals ziekte of ongeval van jou en/of je medeverzekerde reisgenoten niet kan vertrekken of vroeger moet terugkeren. Het verschilt per verzekeraar of er bij de waarborg annulering ook een vergoeding voor de kosten van een vervroegde terugkeer is opgenomen. Bij sommige verzekeraars gaat het over een aparte waarborg reisonderbreking.
 • Reisbijstand: dekking van de uitgaven voor ziekte, ongeval, overlijden, … tijdens de reis. In deze waarborg kan afhankelijk van de verzekeraar ook bijkomende dienstverlening geboden worden zoals hulp bij het vinden van gepaste zorg in het buitenland en de organisatie van repatriëring.

Het aanbod is divers. Een reisverzekering kan de waarborgen annulering en reisbijstand afzonderlijk of samen aanbieden. Je kan een tijdelijke reisverzekering voor één bepaalde reis afsluiten of een reisverzekering die geldt voor een heel jaar. Reisverzekeringen worden aangeboden door verzekeringsmaatschappijen. Je kan deze verzekeringen apart aangaan maar soms zijn ze ook gekoppeld aan een kredietkaart of aan lidmaatschap bij een mobiliteitsorganisatie.

Mutualiteiten voorzien voor hun leden een dienst reisbijstand. Het gaat hier niet om een aparte verzekering maar om dienstverlening die vervat zit in je ledenbijdrage. Deze dienst betaalt de medische kosten terug die je maakt tijdens een buitenlandse vakantie en biedt hulp bij het vinden en organiseren van gepaste zorg in het land van verblijf. Er is geen vergoeding voor annuleringskosten. Het gaat dus om een aanvullend voordeel dat los staat van de verplichte ziekteverzekering en verschilt per ziekenfonds. Dit wil ook zeggen dat mensen die aangesloten zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hier geen beroep op kunnen doen.

Opgelet! 

Een reisverzekering of een dienst reisbijstand vergoedt de medische kosten na tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering. Je kan bij je mutualiteit, de hulpkas of het Nationaal contactpunt grensoverschrijdende zorg (www.crossborderhealthcare.be)[1] navragen op welke manier de Belgische verplichte ziekteverzekering medische verzorging in het buitenland dekt en welke documenten je daarvoor kan gebruiken. Daarnaast dekken sommige hospitalisatieverzekeringen bepaalde medische kosten (bv. een ziekenhuisopname) in het buitenland, repatriëring, enzovoort.

Tips:

Om oververzekering te vermijden, ga je best het volgende na:

 • In hoeverre en onder welke voorwaarden komt de Belgische verplichte ziekteverzekering tussen voor de zorgen die je tijdens je buitenlandse reis nodig zou kunnen hebben?
 • Biedt de dienst reisbijstand van je mutualiteit voldoende dekking voor de reis die je wil plannen?
 • Beschik je reeds via je hospitalisatieverzekering of je kredietkaart (bv. VISA of MASTERCARD)   over een waarborg reisbijstand of reisannulering?
 • Hoe zit het met voorafbestaande ziekten en aandoeningen in de waarborgen of diensten waarover je al beschikt?
 • Welke dekking ontbreekt om met een veilig gevoel een reis te boeken of te maken?

Analyse

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw analyseerde het beleid met betrekking tot bestaande ziekten van reisverzekeraars en de dienst reisbijstand van mutualiteiten. Hierbij onderzochten we volgende elementen via de polis, de statuten, de websites en/of bijkomende informatie van de reisverzekering of dienst reisbijstand:

 • Biedt de reisverzekering of dienst reisbijstand een dekking voor bestaande aandoeningen?
 • Nee
 • Ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden?
 • Ja, zonder voorwaarden
 • Gelden er voor bepaalde ziektebeelden (bv. geestesziekten, psychosomatische aandoeningen en zenuwstoornissen) en/of behandelingen bijzondere regels of uitsluitingen? Zo ja, welke?
 • Zijn er verschillen in dit beleid tussen formules (bv. jaarlijks contract of tijdelijk contract)?
 • Gelden er voor bepaalde ziektebeelden (bv. geestesziekten, psychosomatische aandoeningen en zenuwstoornissen) en/of behandelingen bijzondere regels of uitsluitingen? Zo ja, welke?
 • Zijn er verschillen in dit beleid tussen formules (bv. jaarlijks contract of tijdelijk contract)?

Observaties

We maken een onderscheid in de observaties tussen de reisverzekeringen van private verzekeringsmaatschappijen en de diensten reisbijstand van de mutualiteiten.

Private reisverzekeringen

De analyse van reisverzekeringen toont aan dat er met betrekking tot bestaande ziekten drie mogelijkheden zijn:

 1. Aandoeningen die al bestaan worden uitgesloten
 2. Aandoeningen die al bestaan worden verzekerd onder bepaalde voorwaarden zoals
 • de aandoening is gedurende een bepaalde termijn voor de reis stabiel,
 • de patiënt kreeg de toestemming van zijn behandelend arts om een vakantie te boeken en/of te maken of
 • er treedt een onverwachte verergering van de aandoening op.
 1. Aandoeningen die al bestaan worden verzekerd zonder bepaalde voorwaarden. De aandoening moet niet stabiel zijn.

Binnen eenzelfde verzekeringsmaatschappij kunnen deze mogelijkheden verschillen per type contract (een tijdelijk contract of een jaarcontract) en per type waarborg (annulering of reisbijstand).

Voor bepaalde ziektebeelden zoals geestesziekten, psychosomatische aandoeningen of zenuwstoornissen geldt er een specifiek beleid. Deze ziektebeelden worden ofwel uitgesloten ofwel enkel onder strikte voorwaarden (zoals een eerste manifestatie of een ziekenhuisopname) gedekt. Valt je bestaande ziekte onder één van deze noemers? Kijk dan zeker na wat de specifieke voorwaarden zijn.

Op onze website bij het thema Verzekeringen vind je samenvattende tabellen terug die per reisverzekeraar het beleid met betrekking tot bestaande ziekten weergeven. Je kan deze informatie ook opvragen bij Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Dienst reisbijstand mutualiteiten

Het beleid van de dienst reisbijstand ten aanzien van een bestaande ziekte of aandoening verschilt per mutualiteit:

 • Sommige mutualiteiten bieden een dekking voor bestaande ziekten of aandoeningen onder bepaalde voorwaarden zoals toestemming van de arts, stabiliteit van de ziekte en/of voortzetting van bestaande behandelingen.
 • Andere mutualiteiten bieden geen dekking voor bestaande ziekten of aandoeningen.

Opgelet: voor bepaalde behandelingen zoals zuurstoftherapie en nierdialyse wordt ongeacht het algemene beleid ten aanzien van bestaande ziekten of aandoeningen de praktische organisatie en een financiële tussenkomst voor op reis voorzien. Heb je dergelijke behandelingen nodig als je op reis gaat? Dan moet je dat vóór je reis tijdig melden aan de alarmcentrale waarmee de mutualiteit samenwerkt. Vraag na wat de regels in verband met het melden van dit soort zaken zijn (bv. twee maanden voor vertrek). Hieronder vind je de alarmcentrales die de dienst reisbijstand voor de mutualiteiten regelen:

Alarmcentrales
Alarmcentrale Voor welke mutualiteiten werkt deze alarmcentrale?

MUTAS

+32 2 272 09 00
CM, Socialistische Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

MEDIPHONE ASSIST

+32 2 778 94 94
Partena OZV, Securex, OZ, Freie Krankenkasse, Partenamut, Omnimut

Het VPP maakte een overzicht op basis van uittreksels uit de statuten, de website en/of bijkomende informatie over het beleid van de dienst reisbijstand ten aanzien van bestaande ziekten of aandoeningen per mutualiteit. De christelijke, socialistische, onafhankelijke mutualiteiten en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail bieden onder bepaalde voorwaarden een dekking. De liberale en neutrale ziekenfondsen sluiten voorafbestaande ziekten uit. Het overzicht vind je terug op onze website bij het thema Verzekeringen en kan je opvragen bij Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Tot slot

In deze analyse beperkten we ons tot objectieve informatie over het beleid met betrekking tot bestaande ziekten of aandoeningen. Wie op zoek is naar een reisverzekering en/of een dienst reisbijstand op maat houdt best ook nog rekening met andere belangrijke factoren om een juiste keuze te maken. Bijvoorbeeld:

 • Worden sportongevallen gedekt of niet?
 • Zijn bepaalde landen of gebieden uitgesloten?
 • Hoe lang mag je reis maximaal duren?
 • Worden de kosten van nabehandeling in België gedekt?
 • Is er een dekking voor repatriëring?
 • Tot welke grensbedragen komt de verzekeraar of de dienst reisbijstand tussen?
 • Is er een franchise?
 • In geval van reisverzekering: hoeveel bedraagt de premie?

Een reisverzekering biedt niet enkel bescherming voor jezelf maar kan bijvoorbeeld ook bijstand voor je reisgenoten en thuisgebleven gezinsleden bieden als jij gehospitaliseerd of gerepatrieerd moet worden. Misschien wil je ook nog een dekking voor eventueel verlies of diefstal van bagage en technische bijstand voor het voertuig waarmee je reist. Goed vergelijken is dus de boodschap. Vervolgens kan je volop genieten van een deugddoende reis. Wij wensen je alvast veel plezier toe!

Meer informatie

Voor meer informatie over het beleid met betrekking tot bestaande ziekten of aandoeningen van reisverzekeraars of diensten reis-bijstand van de mutualiteiten kan je terecht bij

Roel Heijlen

Projectverantwoordelijke verzekeringen, ehealth en patiëntveiligheid
Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26  
roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be

illustratie verzekerd op vakantie
© www.rein-art.be[1] Contactgegevens Nationaal contactpunt grensoverschrijdende zorg: information@crossborderhealthcare.be en

02 290 28 44

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.