Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Edito

Minister Vandeurzen stelt hervorming eerstelijnszorg voor op algemene vergadering VPP

Op zaterdag 18 maart verwelkomden we ruim 40 vertegenwoordigers van onze ledenverenigingen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Het was een boeiende en aangename voormiddag! Minister Jo Vandeurzen beet de spits af en stelde de hervorming van de eerstelijnszorg voor. Daarna blikten we terug op onze werking van het voorbije jaar en stelden onze plannen voor 2017 voor in de vorm van een quiz. 

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitster Gemma Reynders-Broos gaven we het woord aan minister Jo Vandeurzen. Hij legde uit dat ons model van gezondheidszorg aan vernieuwing toe is. Door de vergrijzing van de bevolking stijgt het aantal zorgvragen. Er zijn ook steeds meer mensen met een chronische ziekte of met meerdere aandoeningen. Mensen willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Allemaal aspecten waarmee we in ons zorgmodel rekening moet houden.

Na een kort welkomstwoord van onze voorzitster Gemma Reynders-Broos gaven we het woord aan minister Jo Vandeurzen.

Vlaanderen is bevoegd voor gezondheidspromotie en preventie. Volgens minister Vandeurzen bepaalt dat mee hoe de overheid naar gezondheidszorg kijkt. Ze investeert meer dan vroeger in campagnes die ziektes moeten helpen voorkomen, zoals bijvoorbeeld de screening rond darmkanker. Ook de huisarts kan een rol spelen om mensen te overtuigen om gezonder te leven.

Hervorming voor een sterke eerste lijn

Volgens minister Vandeurzen is een sterke eerstelijnszorg noodzakelijk om aan de huidige en toekomstige zorgnoden te kunnen voldoen. Als die goed georganiseerd is, kunnen bijvoorbeeld heel wat onnodige ziekenhuisopnames vermeden worden. Dit zijn de belangrijkste speerpunten van de hervorming van de eerstelijnszorg[1]:

 • Vertrekken vanuit de wensen van de patiënt en hem of haar inspraak geven in het zorgproces
   
 • Patiënten die met veel zorgverleners in contact komen krijgen een zorgcoördinator. Die zorgt ervoor dat de verschillende zorgverleners goed met elkaar communiceren en dat de zorg op elkaar wordt afgestemd.
   
 • Door het Vlaamse mantelzorgplan uit te voeren zullen mantelzorgers beter erkend en ondersteund worden.
   
 • Zorgverleners uit de eerste lijn moeten op een veilige en vlotte manier gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen. Dat moet wel met respect van de privacy van de patiënt gebeuren.
   
 • Er komen zorgzones zodat zorgverleners uit de eerste lijn beter kunnen samenwerken.
   
 • Oprichting van lokale informatiepunten: De patiënt en zijn mantelzorger zullen terecht kunnen bij lokale, laagdrempelige onthaalpunten voor alle informatie over zorg en ondersteuning.
   
 • Om de hervorming van de eerstelijnszorg in goede banen te leiden komt er ook een Vlaams instituut voor de eerste lijn. Dit instituut zal de expertise bundelen en de zones en zorgaanbieders ondersteunen met opleiding en advies. Het instituut zal ook kwaliteitsmetingen in de eerste lijn organiseren.
   
 • Na zijn toelichting over de hervorming van de eerstelijnszorg nam de minister nog de tijd om te antwoorden op de vragen van het publiek. Na de pauze keurden de verenigingen het verslag van de algemene vergadering van 2016 goed.
   
 • Daarna stelden we de nieuwe ledenverenigingen voor. Be- TSC, FAPA, Girtac-VIBAST, Hodgkin en non-Hodgkin, en Zelfhulpgroep gelaryntectomeerden UZ Leuven en Vlaams-brabant waren aanwezig en stelden hun vereniging kort voor. Verder verwelkomden we dit jaar de RA-Liga, VZW Ontmoeting & Ontspanning kanker, Rozerood, BOPPI, NephcEurope en Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta vzw als nieuwe leden.

Cijfers en vzw-aangelegenheden

Zoals elk jaar besteedden we uitgebreid aandacht aan de afrekening van 2016 en de begroting voor 2017. De aanwezigen keurden de rekeningen goed en ook de andere vzw-aangelegenheden (o.a. kwijting van bestuurders) passeerden de revue.

Nadien kwamen de plannen van het Vlaams Patiëntenplatform voor 2017 aan bod. We presenteerden ze in de vorm van de quiz ‘de slimste patiënt ter wereld’. Iedereen zocht enthousiast mee naar de juiste antwoorden en de jury zorgde voor deskundig commentaar. Rita Heeb van Naboram ging uiteindelijk met de titel van de slimste patiënt ter wereld aan de haal.

Onze ledenverenigingen ontvangen binnenkort een verslag van de algemene vergadering.


[1] Lees meer over de hervorming van de eerstelijnszorg in SamenSpraak nummer 86.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.