Uit: Samenspraak 91 | Inhoudstafel >

Edito

Maak kennis met het VPP-team

Aan het begin van het nieuwe jaar stellen we graag ons team aan jullie voor. Bij wie kan je met welke vragen terecht? We delen ook graag onze wensen voor 2018 met jullie.

Eline Bruneel, projectverantwoordelijke werkgelegenheid, tegemoetkomingen en onderwijs

e-mailadres: eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be

Je kan mij contacteren met vragen over hoe je (opnieuw) aan de Eline Bruneelslag kan gaan met je chronische aandoening. Dat kunnen vragen zijn over het re-integratietraject, maar ook over toegelaten arbeid en de verschillende ondersteunende maatregelen van de VDAB.

Daarnaast kan je me contacteren met vragen over de verplichte ziekteverzekering, meer bepaald over de verschillende maatregelen die de toegankelijkheid tot deze ziekteverzekering verhogen voor kwetsbare groepen. Denk bijvoorbeeld aan de derdebetalersregeling en het statuut van persoon met een chronische aandoening. Verder kan je ook bij mij terecht met vragen over tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de tegemoetkomingen die onder de Vlaamse Sociale Bescherming vallen.

Tenslotte kan je mij contacteren met vragen over onderwijs volgen met een chronische aandoening. Die vragen kunnen gaan over Bednet, tijdelijk onderwijs aan huis of het M-decreet.

Ik geef vorming over:

 • Werkgelegenheid: ondersteunende maatregelen VDAB, toegelaten arbeid, sollicitatietips, het re-integratietraject.
 • Tegemoetkomingen: verplichte ziekteverzekering, maatregelen verhoogde toegankelijkheid ziekteverzekering, sociale bijstand: tegemoetkomingen personen met een handicap, Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Onderwijs: Bednet, tijdelijk onderwijs aan huis, M-decreet.

Ik wens dat 2018  voor jullie een jaar mag zijn vol warme momenten en steun van elkaar.

 

Patrick Colemont, projectverantwoordelijke OPGanG Patrick Colemont(Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid)

e-mailadres: contact@opgang.be

Je kan me contacteren over de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid en de ‘weer-op-gang’ kaart. Daarnaast volg ik ook taboedoorbreking en destigmatisering in de geestelijke geestelijke gezondheid op.

Ik wens jullie een ‘zorgsaam’ 2018!

 

Queenie Degruytere, directie-assistente

e-mailadres: queenie.degruytere@vlaamspatientenplatform.beQueenie Degruytere

Je kan bij mij terecht wanneer je vragen hebt voor de directie.

Ik wens jullie een warm jaar vol mooie momenten om van te genieten en om te koesteren.

 

 

 

 

Kristien Dierckx, projectverantwoordelijke Observatorium voor chronische ziekten, ZOPP Brussel en verzekeringen

e-mailadres: kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.beKristien Dierckx

Je kan me contacteren voor vragen en info i.v.m. het Observatorium en ZOPP Brussel. Ook als je vragen of klachten hebt over de (toegang tot) verzekeringen, kan je bij mij terecht.

Ik geef vorming over knelpunten en mogelijke oplossingen i.v.m. (de toegang tot) verzekeringen voor personen met een chronische ziekte of aandoening. De verschillende verzekeringstakken komen aan bod. Opgelet: dit gaat niet over de verplichte ziekteverzekering!

Ik wens jullie veel moed om er samen terug voor te gaan. En dat jullie op elkaar kunnen terugvallen, als het wat minder gaat.

 

Simon Ector, projectverantwoordelijkeSimon Ector verslaving en geestelijke Gezondheid

e-mailadres: simon.ector@vlaamspatiëntenplatform.be

Je kan mij contacteren met vragen rond de verslavingsproblematiek. Welke verslavingen er bestaan, waar je hiervoor terecht kan, welke zelfhulpgroepen en patiënteninitiatieven hierrond bestaan,…

Ik wens jullie een warm 2018 en een gemotiveerde groep vrijwilligers met steun en aandacht voor elkaar.

 

Laura Jame, projectverantwoordelijkeLaura Jame kwaliteit eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg

e-mailadres: laura.jame@vlaamspatientenplatform.be

Mij kan je contacteren bij vragen of opmerkingen over de kwaliteit van zorg in de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg, de Vlaamse Patiënten Peiling of het VIP²-project. Voorstellen tot kwaliteitsverbetering in de zorg zijn altijd welkom.

Ik geef vorming over de kwaliteit van de zorg:

 • Hoe wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg gegarandeerd?
 • Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
 • Hoe wordt de kwaliteit gemeten?
 • Hoe kunnen patiënten betrokken worden bij kwaliteitsmetingen?
 • Wat is het standpunt van het Vlaams Patiëntenplatform rond kwaliteit van zorg en transparantie hierrond?

Onthoud van ’t oude jaar alleen de beste dagen en spring met nieuwe moed het nieuwe jaar tegemoet.

 

Anneleen Lintermans, projectverantwoordelijke medicatie en zeldzame ziekten

e-mailadres: anneleen.lintermans@vlaamspatiëntenplatform.beAnneleen Lintermans

Je kan me contacteren voor vragen en problemen rond medicatie, klinische studies en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ook voor informatie en vragen rond het zeldzame ziekten beleid kan je bij mij terecht.

Ik geef vorming over:

 • Medicatie: levenscyclus van een geneesmiddel (klinische studies, goedkeuring, medische noodprogramma’s, weesgeneesmiddelen, generische geneesmiddelen, terugbetaling), goed gebruik van geneesmiddelen en voorschrijven op stofnaam.
 • Zeldzame ziekten: Belgisch plan zeldzame ziekten, het Vlaams netwerk zeldzame ziekten en het statuut voor personen met een chronische aandoening (specifieke bepalingen voor personen met een zeldzame aandoening).

Ik wens jullie een deugddoend jaar met geluk in kleine en grote dingen!

 

Els Meerbergen, adjunct-directeurEls Meerbergen

e-mailadres: els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be

Als je vragen hebt over de werking van het VPP en wat wij als organisatie voor jouw vereniging kunnen betekenen, mag je mij altijd contacteren!

Ik wens jullie erkenning voor jullie dagelijkse inzet in de patiëntenvereniging en hoop dat jullie veel voldoening halen uit het helpen van patiënten.

 

Susanne Op de Beeck, projectverantwoordelijke patiëntenrechten, e-health en voorafgaande zorgplanning

e-mailadres: susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.beSusanne Op de Beeck

Je kan me contacteren met vragen of bemerkingen over patiëntenrechten. Twijfel je aan je rechten als patiënt? Weet je niet zeker wat je mag verwachten van een zorgverlener? Wil je een klacht indienen omdat je rechten werden geschonden maar weet je niet bij welke instantie je moet aankloppen,… ? Dan geef ik je graag uitleg of leg je uit tot welke instantie je je het beste richt.

Daarnaast mag je me ook vragen stellen i.v.m. e-health. Ik help je graag bij alle onduidelijkheden over de digitalisering van de gezondheidszorg. Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?, Wat is een hub? Hoe kan ik mijn medische verslagen inkijken?, …

Als je vragen hebt over voorafgaande zorgplanning, uitleg wenst over de documenten die hiervoor bestaan, niet goed weet hoe je dit praktisch aanpakt, help ik je graag verder.

Tot slot ben ik ook verantwoordelijk voor de doelzoeker. Dit is een nieuw instrument van het VPP dat vorig jaar werd ontwikkeld om patiënten te helpen bij het formuleren van hun levensdoelen. Heb je vragen of suggesties hierover? Dan hoor ik het graag!

Welke vorming geef ik?

 • Patiëntenrechten: welke patiëntenrechten bestaan er, vrije keuze van beroepsbeoefenaar, inzage in dossier, klachtrecht, ombudsdiensten, …
 • E-health: het e-healthlandschap, e-healthconsent, therapeutische relaties, patiëntenportalen, toegangsmatrix,…
 • Voorafgaande zorgplanning: beslissingen bij het levenseinde, documenten betreffende voorafgaande zorgplanning.

Mijn wens voor jullie is tijd om door te brengen met diegene die je het meest dierbaar zijn en tijd om die dingen te doen die je graag doet of belangrijk vindt.

 

Else Tambuyzer, projectverantwoordelijke kwaliteit van zorg algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheid OPGanG (Open patiëntenkoepel geestelijke gezondheid)

e-mailadres: else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.beElse Tambuyzer

Je kan me contacteren voor informatie rond de terugbetaling die ziekenfondsen bieden voor psychologische of psychotherapeutische consultaties. Ik kan ook informatie geven rond kwaliteitsmetingen in algemene ziekenhuizen en onze eigen patiëntenervaringenvragenlijst: de Vlaamse Patiënten Peiling.

Ik geef vorming over de kwaliteit van de zorg:

 • Hoe wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg gegarandeerd?
 • Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
 • Hoe wordt de kwaliteit gemeten?
 • Hoe kunnen patiënten betrokken worden bij kwaliteitsmetingen?
 • Wat is het standpunt van het Vlaams Patiëntenplatform rond kwaliteit van zorg en transparantie hierrond?

Ik wens jullie een wonderlijk 2018, omringd door zorgzame mensen die je graag hebt. Daarnaast wens ik jullie een goede geestelijke gezondheid toe en een optimale kwaliteit van zorg!

 

Hildegard Van Campenhout, administratie en onthaal

e-mailadres: hildegard.vancampenhout@vlaamspatientenplatform.beHildegard Van Campenhout

Ik zorg voor een warm onthaal en als je naar ons belt is de kans groot dat je bij mij terechtkomt. Ik zorg ervoor dat je naargelang je vraag of probleem doorverbonden wordt met de juiste persoon.

Ik wens jullie warme ontmoetingen en momenten van echte verbondenheid in jullie vereniging en daarbuiten. En bovenal veel lichtpuntjes.

 

Karolien Van de Velde, communicatieverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt leden

e-mailadres: karolien.vandevelde@vlaamspatientenplatform.beKarolien Van de Velde

Je mag me contacteren als je een vraag/opmerking hebt over onze communicatie zoals over de nieuwsbrief, nieuwsflits, website,… Je kan ook bij mij terecht met vragen i.v.m. het lidmaatschap of als je een vraag hebt en niet goed weet welke collega van het VPP je moet contacteren.

Ik kom graag het VPP voorstellen bij jullie vereniging. Wat kan het VPP betekenen voor de leden van jullie vereniging? (met praktische tips & tricks)

Ik wens jullie een hechte groep vrijwilligers om een sterke vereniging draaiende te houden.

 

Marleen Van Eygen, projectverantwoordelijke Eerstelijnsgezondheidszorg en e-health

e-mailadres: marleen.vaneygen@vlaamspatientenplatform.beMarleen Van Eygen

Je kan me contacteren met alle vragen, opmerkingen en klachten over de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg: eerstelijnszones, zorgraden, patiëntenparticipatie in de eerste lijn, zorgcoördinatie en multidisciplinair overleg. Je kan ook bij mij terecht met alle vragen, opmerkingen en klachten over het vitalink patiëntendossier en het medicatieschema.

Ik geef vorming over:

 • De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg: Wat betekent dit voor de patiënt? Wat is zorgcoördinatie? Wat is de visie van het Vlaams Patiëntenplatform?
 • Het elektronisch patiëntendossier: hoe ga je aan de slag met het elektronische patiëntendossier?

Ik wens dat jullie conditie het toelaat om zoveel mogelijk te kunnen doen wat je graag wil doen. En als dat niet het geval is: veel warmte en zorg voor elkaar om er samen het beste van te maken!

 

Ilse Weeghmans, directeur

e-mailadres: ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be

De werking van het Vlaams Patiëntenplatform is opgebouwd rond verschillende thema’s. Het is mijn taak om het overzicht te behouden en linken te leggen tussen verschillende onderwerpen. Je kan bij mij terecht met vragen over onze werking.

Ik wens jullie een goede gezondheid of een zo goed mogelijke gezondheid en veel plezier en voldoening in alles wat jullie patiëntenvereniging onderneemt!

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.