Uit: Samenspraak 65 | Inhoudstafel >

Actie!

Laat het ons weten! - implantatenplan

Herinner je je misschien nog de problemen die er enige tijd geleden waren met lekkende PIP-borstimplantaten? Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx wil dergelijke problemen in de toekomst voorkomen en heeft daarom het ‘implantatenplan’ opgesteld. De acties die in dit plan worden beschreven, moeten ervoor zorgen dat  implanteerbare medische hulpmiddelen beter opgespoord en gecontroleerd kunnen worden. Zo zal er een verplichte registratie komen van medische hulpmiddelen vanaf het moment dat ze op de markt komen. Bovendien zal een (ziekenhuis)apotheker deze hulpmiddelen verplicht moeten afleveren. Daarnaast krijg je als patiënt een soort ‘implantatenpaspoort’ waarop allerlei gegevens van het implantaat dat je gekregen hebt, vermeld staan. Dit implantatenpaspoort dient ook als garantiebewijs dat het implantaat alle wettelijk vastgelegde stappen heeft doorlopen.

Naar aanleiding van het implantatenplan willen we graag een oproep doen  aan iedereen die ervaring heeft met (implanteerbare) medische hulpmiddelen en in het bijzonder met volgende implantaten:

  • prothesen (heup, knieën, enkel, discus…),
  • cochleaire implantaten,
  • borstimplantaten,
  • coronaire stents,
  • pacemakers,
  • hartkleppen,
  • defibrillatoren,
  • endoprothesen,
  • kunstharten of
  • hartmonitors.

We hebben jullie ervaringen nodig om te weten hoe een ‘implantatenpaspoort’ er voor patiënten zou moeten uitzien en welke informatie patiënten nodig hebben!

Wil je ons hier graag bij helpen? Laat dan iets weten aan Hannelore Storms (hannelore.storms@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.