Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

Kwaliteit als een puzzel met verschillende cruciale stukken

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) beschouwt kwaliteit als een puzzel: alle met verschillende stukjes zijn nodig om een goede kwaliteit van zorg te verwezenlijken. We gaan hier niet dieper in op deze puzzelstukjes. Die komen, op de wetgeving na, verder in deze nieuwsbrief aan bod.

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) beschouwt kwaliteit als een puzzel: alle met verschillende stukjes zijn nodig om een goede kwaliteit van zorg te verwezenlijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke stukjes – elementen van kwaliteit - vinden patiënten belangrijk? Doorheen de jaren organiseerde het VPP verschillende denkdagen voor patiëntenvertegenwoordigers over kwaliteit van zorg. Daarnaast verzamelden we telkens ook de mening van zorgverleners. Bij afwijkende meningen zijn voor ons de elementen die patiënten aanreikten steeds doorslaggevend. Op basis van de vele kwaliteitselementen die aangebracht werden, kwamen we tot de onderstaande kernlijst. Deze elementen houden we steeds in het achterhoofd bij onze projecten en dossiers rond kwaliteit.

Algemeen ziekenhuis

 • Voorbereiding op de opname
 • Informatie over de aandoening
 • Informatie over onderzoek, behandeling of verzorging
 • Toegankelijkheid en betaalbaarheid
 • Wijze van omgaan met patiënten
 • Participatie
 • Empowerment
 • Samenwerking tussen zorgverleners
 • Deskundigheid
 • Privacy
 • Veilige zorg
 • Pijn
 • Ontslag uit het ziekenhuis

Dagziekenhuis

 • Voorbereiding op de opname
 • Deskundigheid
 • Hotelfunctie en faciliteiten
 • Informatie over de aandoening
 • Informatie over onderzoek, behandeling of verzorging
 • Organisatorische aspecten
 • Pijn
 • Privacy
 • Samenwerking tussen zorgverleners
 • Veilige zorg
 • Wachttijden
 • Wijze van omgaan met patiënten
 • Ontslag uit het ziekenhuis

Geestelijke gezondheidszorg

 • Informatie
 • Medicatie
 • Inspraak
 • Therapeutische relatie
 • Zorg op maat
 • Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
 • Veilige zorg
 • Patiëntenrechten en dwang
 • Nazorg en ontslagmanagement
 • Lotgenotencontact  en inbreng van ervaringsdeskundigheid
 • Kostprijs

Pediatrie of kinderafdeling

Momenteel bevragen we (op elektronische wijze) belangrijke kwaliteitsaspecten bij ouders voor de pediatrieafdeling. 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.