Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Interview

Hoe sluit je een goede hospitalisatieverzekering af?

Waar moet je op letten als je een hospitalisatieverzekering afsluit? Kies je voor een private verzekeraar of voor een verzekering bij een ziekenfonds? Kan je na je 65ste nog een hospitalisatieverzekering afsluiten? We legden Kristien Dierckx, projectverantwoordelijke verzekeringen van het VPP, al onze vragen over hospitalisatieverzekeringen voor.

VPP: Welke algemene tips zijn belangrijk als je een hospitalisatieverzekering afsluit?

Kristien: “Een belangrijke en gouden tip als je een verzekering afsluit is goed vergelijken. Zo hanteren verzekeraars verschillende regels voor mensen die een nieuwe verzekering afsluiten. De ene verzekeraar rekent je misschien een bijpremie aan, de andere niet. De ene zal een bepaald schadegeval dekken en de andere niet. Je moet het verzekeringscontract goed lezen: wat staat erin over voorafbestaande ziekten en over uitsluitingen. Lees vooral ook de kleine lettertjes. Zie je het zelf niet ziet zitten om de vergelijking te doen? Doe dan een beroep op een makelaar. Je moet dan wel iemand kiezen die voldoende contacten heeft met grote verzekeraars.”

VPP: Met welke punten houd je best rekening als je verzekeringen van ziekenfondsen en private verzekeraars vergelijkt?

Kristien: “Bekijk zeker wat er in de polis staat over de waarborg ambulante kosten ernstige ziekten. Een aantal hospitalisatieverzekeringen vergoeden kosten voor ernstige ziekten die gemaakt zijn buiten een ziekenhuis zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen, kinesitherapie,... In de polis staat over welke ernstige ziekten het gaat. Voorbeelden van zo’n ziekten zijn: kanker, Parkinson, MS, ALS, … Je bekijkt best ook of er een waarborg pre- en posthospitalisatie is: worden dokterskosten, geneesmiddelen en kine voor of na de opname vergoed? Zijn er ziekenhuisdiensten waarvoor er een beperkte dekking geldt? Zo kan er een beperking zijn tot een bepaald bedrag of in de tijd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over geriatrie, revalidatie of een psychiatrische opname.

Kristien Dierckx, projectverantwoordelijke verzekeringen

Kristien Dierckx, projectverantwoordelijke verzekeringen

Bekijk ook in de polis of de kosten worden vergoed als iemand blijft slapen bij de patiënt. En hoe zit het met de derdebetalersregeling? Moet je de kosten eerst voorschieten of regelt de verzekering het rechtstreeks met het ziekenhuis? Bepaalde medische praktijken, materialen of medicijnen die niet erkend zijn door het RIZIV worden vaak niet of beperkt terugbetaald. Je moet ook rekening houden met aanvullende diensten zoals ziekenvervoer of kraamzorg. Als je kiest voor een eenpersoonskamer moet je nagaan tot welk percentage de ereloonsupplementen van de artsen maximaal gedekt worden. En natuurlijk moet je ook letten op de hoogte van de premie en de franchise, het bedrag dat je zelf betaalt.”

VPP: Kies je beter voor een hospitalisatieverzekering van je ziekenfonds of van een private verzekeraar?

Kristien: “Als je kijkt naar de dekking voorafbestaande aandoeningen dan is het aanbod van ziekfondsen interessanter omdat zij die kosten wel dekken. Ze kunnen wel supplementen voor een eenpersoonskamer uitsluiten. Dan bekijk je best of het om een tijdelijke of definitieve uitsluiting gaat. Let er ook op of jouw voorafbestaande ziekte in aanmerking komt voor een waarborg ambulante kosten ernstige ziekten en hoe lang de wachttijd is, m.a.w. na hoeveel maanden kan je gebruik maken van de verzekering.

Het VPP maakt elk jaar een vergelijking[1] van de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen. Dit vergelijken we:

 • Is er een dekking voorafbestaande aandoeningen?
 • Is er een waarborg ambulante kosten in het geval van voorafbestaande aandoeningen?
 • Hoe zit het met de dekkingen van ziekenhuisdiensten voor geriatrie en revalidatie? 
 • Hoe ziet het met de dekking voor opname in de psychiatrische dienst?”

VPP: hoe zit het dan bij private verzekeraars?

Kristien: “Private verzekeraars zullen je niet weigeren want je hebt recht op een hospitalisatieverzekering, maar ze gaan wel bestaande aandoeningen uitsluiten. Je laat de polis best nalezen door je behandelende arts zodat je weet wat er precies uitgesloten wordt. Als je bij een schadegeval een betwisting hebt over deze uitsluitingen van een voorafbestaande aandoening, kan je terecht bij de Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering. Deze commissie zal een voorstel uitwerken om consument en verzekeraar te verzoenen.

Als je via je werk of via het werk van je partner een collectieve hospitalisatieverzekering afsluit, dan worden die voorafbestaande aandoeningen soms wel gedekt. Dit kan je navragen bij de personeelsdienst van je werk of bij je vakbond.

Zowel ziekenfondsen als private verzekeraars durven tot 2 jaar na de aansluiting moeilijk doen over symptomen die er waren voor de aansluiting en die nadien leiden tot een diagnose. Stel: je hebt rugklachten maar ze vinden niets. Tijdens de onderzoeken sluit je je aan bij een hospitalisatieverzekering. Daarna blijkt dat je een of ander rugprobleem hebt. Dan kan er discussie ontstaan. Je verzekeraar kan zeggen dat je de aandoening al had. Ook al was er nog geen diagnose toen je de polis afsloot."

VPP: Kan je iets meer vertellen over de wachttijd?

Kristien: “Als je je aansluit bij een verzekering moet je een tijdje wachten voor dat je een beroep kan doen op die verzekering. Als je voordien bij een gelijkaardige hospitalisatieverzekering was, moet je die wachttijd niet doorlopen. Maar dat hangt af van wanneer je aangesloten was bij die vorige hospitalisatieverzekering. Pasgeborenen kunnen normaal direct aansluiten, maar dat hangt ook weer af van hoe lang de ouders zelf bij de hospitalisatieverzekering aangesloten zijn. Meer info daarover lees je in je polis."

VPP: Blijf je verzekerd als je een chronische ziekte of handicap krijgt?

Kristien: “Er is een levenslange garantie dat je van dezelfde voorwaarden kan blijven genieten. De verzekeraar kan niet zeggen: ‘ik zeg de polis op of ik verhoog de premie.’ Alleen jij als verzekerde kan het contract jaarlijks opzeggen op de vervaldag van de premiebetaling. Je blijft best bij dezelfde verzekeraar.”

VPP: Kan je na je 65ste nog een hospitalisatieverzekering afsluiten?

Kristien: “De leeftijdsgrens van 65 is sinds 2014 afgeschaft bij de ziekenfondsen. Vroeger kon je na je 65ste niet meer overschakelen naar een andere verzekering of een verzekering nemen als je er nog geen had. Bij de private verzekeraars geldt die leeftijdsgrens nog altijd. Belangrijk om in de gaten te houden: hoe later je instapt, hoe hoger je premie.”

VPP: Is het mogelijk om een collectieve hospitalisatieverzekering via een werkgever individueel voort te zetten?

Kristien: “Dat kan ja. Je hebt recht op individuele voorzetting bij ontslag, faillissement, verandering van werkgever en pensionering. Je moet geen nieuwe wachttermijn doorlopen. Er is geen bijpremie en er zijn geen beperktere dekkingsvoorwaarden. Je moet wel minstens 2 jaar aangesloten zijn. Het recht op individuele voortzetting geldt ook voor je partner en kinderen die mee verzekerd zijn.”

VPP: Wat ben je verplicht om te melden aan je verzekeraar en wat mag hij jou vragen als je een hospitalisatieverzekering afsluit?

Kristien: “Je moet een medische vragenlijst invullen als je een hospitalisatieverzekering afsluit. De verzekeraar gebruikt die info om het risico in te schatten. Je bent verplicht om spontaan alle informatie door te geven die belangrijk is voor de verzekeraar. Als je een chronische ziekte of handicap hebt, mag je die niet verzwijgen. Als je verzekeraar ontdekt dat je iets bewust verzwegen hebt, kan hij de polis nietig verklaren. De premies die je al betaald hebt, ben je dan kwijt.

Het is natuurlijk iets anders als je klachten hebt waarvoor nog geen diagnose is gesteld bij je aansluiting. Als je achteraf een bepaalde ziekte blijkt te hebben, heb je die natuurlijk niet opzettelijk verzwegen. De verzekeraar kan het contract wel aanpassen en die aandoening uitsluiten, maar hij kan de polis niet nietig verklaren.

De verzekeraar mag geen genetische info vragen zoals: zijn er in jouw familie personen met borstkanker, hartfalen,… Als de verzekeraar info vraagt aan je behandelende arts moet hij zich beperken tot de info over je huidige gezondheidstoestand. Verzekeraars mogen ook geen vragen stellen over je beroep en hobby’s. Het is belangrijk om de vragenlijst zorgvuldig in te vullen. Laat die niet door de verzekeraar zelf invullen en laat je bijstaan door je behandelende arts. Houd een kopie van de ingevulde vragenlijst bij. Zo is achteraf geen discussie mogelijk over wat je hebt ingevuld.”

Brochure verzekeringen

In onze brochure verzekeringen vind je nog meer informatie en tips. Bekijk de brochure op onze website of bestel ze via info@vlaamspatientenplatform.be.

Tips! Hospitalisatieverzekeringen

 • Vergelijk de verschillende polissen met elkaar. Schakel een makelaar in als je dat zelf niet ziet zitten.
 • Wat staat er in de polis over voorafbestaande ziekten?
 • Is er een waarborg ambulante kosten?
 • Worden pre- en posthospitalisatiekosten gedekt?
 • Worden bepaalde ziekenhuisdiensten maar beperkt gedekt?
 • Moet je alles voorschieten of regelt de verzekeraar alles rechtstreeks met het ziekenhuis?
 • Vul de medische vragenlijst zorgvuldig in en houd een kopie bij.


[1] Bekijk de vergelijkingen op onze website onder het thema verzekeringen.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.