Uit: Samenspraak 80 | Inhoudstafel >

Edito

Getuigschrift voor verstrekte hulp - Nieuwe regels sinds 1 oktober

Iedereen kent wel het groene of witte briefje dat je bij een arts of een andere zorgverlener krijgt: het getuigschrift voor verstrekte hulp. Sinds 1 oktober gelden hiervoor enkele nieuwe regels.

Het getuigschrift voor verstrekte hulp zal voortaan steeds wit zijn. Het onderste gedeelte van het witte getuigschrift is een ontvangst-bewijs. Zorgverleners moeten hier altijd het bedrag vermelden dat je als patiënt betaald hebt. Je hoeft dit niet aan je ziekenfonds te bezorgen, maar je kan het wel afscheuren en bijhouden.

Als je geen getuigschrift krijgt, bijvoorbeeld omdat het gaat om prestaties die het ziekenfonds niet terugbetaalt of omdat je arts de derdebetalersregeling toepast, is de zorgverlener verplicht om je een bewijsstuk te geven met het bedrag dat je betaald hebt. Ook als je een voorschot betaald hebt, moet hij dit op het bewijsstuk vermelden.

Hieronder vind je een voorbeeld van een getuigschrift voor verstrekte hulp. We geven de verschillende onderdelen duidelijk aan.

Bron: RIZIV

Getuigschrift voorbeeld

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.