Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Nieuws

De kwaliteit van Vlaamse ziekenhuizen vergelijken? Het kan met Zorgkwaliteit.be!

4 juni 2015 was een mijlpaal voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Die dag werd de website www.zorgkwaliteit.be gelanceerd. Via deze website kan je als patiënt op een eenvoudige manier resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen bekijken en met elkaar vergelijken. De website en de cijfers zijn een resultaat van het Vlaams Indicatorenproject VIP² waaraan ziekenhuizen vrijwillig deelnemen. In editie 66 (januari 2013) van deze nieuwsbrief hebben we jullie een eerste keer over het VIP² kwaliteitsindicatorenproject geïnformeerd. Na 2 jaar is de website nu een feit!

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is enthousiast over de nieuwe website: “De ziekenhuizen kiezen zelf, vrijwillig, of ze meedoen met de kwaliteitsindicatoren en of ze hun resultaten op deze website zetten. Dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen er meteen voor kiest om hieraan mee te werken, bewijst hoe belangrijk ze de kwaliteit van hun dienstverlening vinden en dat ze hun patiënten daar ook uitgebreid over willen informeren.”

Een verwezenlijking voor het VPP

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft hard geijverd voor deze website. Vanaf de start van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject benadruk-ten we telkens het belang van transparante communicatie over kwaliteitsresultaten. Ook gaven we aan dat dit best gebeurt op één centrale website, zodat patiënten niet naar alle verschillende ziekenhuiswebsites moeten surfen om een totaalbeeld van de zorgkwaliteit te krijgen. We publiceerden onze standpunttekst over transparantie over kwaliteit van zorg (terug te vinden op onze website bij het thema Kwaliteit van zorg) en ontwikkelden een concept over hoe een website met kwaliteitsinformatie er volgens ons uit moest zien. Dit concept presenteerden we onder andere aan minister Vandeurzen en de zieken-huiskoepels. Langzaam maar zeker ontstond er eensgezindheid over het belang van een centrale website met transparante, duidelijke en genuanceerde kwaliteitsinformatie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg de opdracht om de ontwikkeling van de website te begeleiden, in nauwe samenwerking met artsen, ziekenhuisvertegenwoordigers, zieken-huiskoepels en het VPP. Op vraag van het VPP werden er gebruikerstesten uitgevoerd. Patiëntenvertegenwoordigers testten de website en de grafieken uitgebreid op duidelijkheid en begrijpbaarheid. Het VPP las alle teksten na op leesbaarheid.

Na jaren aan de kar trekken is het nu eindelijk zover: de website staat online en de meeste ziekenhuizen kiezen er ook voor om hun resultaten publiek te maken. Op die manier wordt Zorgkwaliteit.be een overzichtspagina voor kwaliteitsinformatie voor patiënten en zorgverleners. Die informatie kunnen patiënten in overleg met hun arts gebruiken bij het maken van een keuze voor een bepaald ziekenhuis of een bepaalde zorgverlener. Door het publiek maken van de kwaliteitsresultaten ontstaat er bovendien een gezonde concurrentie tussen de ziekenhuizen. Ze zijn extra gemotiveerd om aan kwaliteitsverbetering te doen. Dit komt de patiënt natuurlijk ten goede. Het VPP hoopt dat ziekenhuizen die vandaag nog niet deelnemen aan de metingen of die hun resultaten niet bekend maken, binnenkort ook de sprong wagen. Zo wordt er een schat aan kwaliteitsinformatie beschikbaar en kunnen we de heersende overtuigingen over de kwaliteit van de Vlaamse gezondheidszorg checken met cijfers.

Onze directeur Ilse Weeghmans is erg tevreden met de komst van Zorgkwaliteit.be: “Patiënten willen informatie, betrouwbare informatie over kwaliteit van zorg. Met de lancering van deze website kan je op basis van informatie die beschikbaar is nagaan hoe het ziekenhuis werkt aan kwaliteit. Je kan de informatie gebruiken om een keuze in de zorg te maken of om de kwaliteitsinformatie te bespreken met je huisarts of specialist. Belangrijk voor patiënten is dat er naast medische kwaliteitsinformatie ook resultaten beschikbaar zijn over hoe patiënten de zorg zélf ervaren. Ook dat is een belangrijk onderdeel van goede zorg. Deze lancering is een eerste, maar erg belangrijke stap in de goede richting.”

Hoe werkt Zorgkwaliteit.be?

Op de beginpagina kun je een selectie maken op locatie, ziekenhuisnaam of domein. Er zijn verschillende domeinen waarover kwaliteits-informatie beschikbaar gemaakt zal worden. Op dit moment vind je er resultaten terug over de behandeling van borstkanker en over patiëntenervaringen. Op korte termijn komen er resultaten bij over algemene, ziekenhuis-brede indicatoren (bv. handhygiëne en heropnames). In de verdere toekomst volgen de resultaten over orthopedie, moeder en kind, cardiologie en beroertezorg (CVA). Later kunnen de domeinen nog uitgebreid worden. Hieronder geven we voorbeelden van de indicator ‘tevredenheid van patiënten met de zorg’. Deze indicator is gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling. Dit is een instrument om patiënttevredenheid en patiëntenervaringen te meten dat door het VPP ontwikkeld werd.

De website bevat ook een overzichtspagina met algemene informatie over elk ziekenhuis en uitleg over de kwaliteitsindicatoren die elk ziekenhuis meet.

Je kan per ziekenhuis kwaliteitsresultaten opvragen. Het resultaat van het ziekenhuis wordt dan vergeleken met de streefwaarde voor deze indicator.

Wanneer je doorklikt op ‘Details en toelichting van het ziekenhuis’ krijg je meer informatie over de meting, een tweede visuele voorstelling van de resultaten en eventueel een toelichting van het ziekenhuis bij de resultaten. Deze pagina toont ook de positionering van het ziekenhuis ten opzichte van de andere ziekenhuizen (dat noemt men de ‘benchmark’).

Opgelet: Elke kwaliteitsindicator meet slechts een klein onderdeel van kwaliteit. De indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit van het ziekenhuis.

Je kan bovendien de resultaten van de ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Om dat te doen selecteer je in het beginscherm maximum drie ziekenhuizen die je tegen elkaar wil afzetten. Je krijgt dan een vergelijking van de resultaten van de drie ziekenhuizen ten opzichte van elkaar, de streefwaarde en de mediaan van alle deelnemende ziekenhuizen.

Beginpagina op Zorgkwaliteit.beBeginpagina op Zorgkwaliteit.be

Weergave van kwaliteitsresultaten per ziekenhuisWeergave van kwaliteitsresultaten per ziekenhuis

Resultaten van ziekenhuizen met elkaar vergelijkenResultaten van ziekenhuizen met elkaar vergelijken

De mediaan geeft de score van het middelste ziekenhuis, wanneer de scores van hoog naar laag gerangschikt worden. In de figuur hieronder is de mediaan 53,4%. Dat betekent dat bij de helft van de ziekenhuizen meer dan 53,4% van de patiënten een score van 9 of 10 aan het ziekenhuis gaf en dat bij de andere helft minder dan 53,4% van de patiënten een score van 9 of 10 gaf. Wanneer de drie ziekenhuizen vergeleken worden, merk je dat twee ziekenhuizen beter scoren dan de helft van de ziekenhuizen (= de mediaan) en dat één ziekenhuis lager scoort. Wanneer je doorklikt op ‘Details en toelichting van het ziekenhuis’, krijg je meer informatie over de meting, een tweede visuele voorstelling van de resultaten en eventueel een toelichting van de ziekenhuizen bij de resultaten.

Wat zijn jullie ervaringen met Zorgkwaliteit.be?

Het VPP wil graag weten wat jullie ervaringen met deze website zijn. Ook zijn we benieuwd naar hoe de website gebruikt kan worden binnen de werking van jullie vereniging. Laat het ons weten via else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Visuele voorstelling van de vergelijking van drie ziekenhuizenVisuele voorstelling van de vergelijking van drie ziekenhuizen  

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.