Uit: Samenspraak 86 | Inhoudstafel >

Edito

Besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg: wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

In 2016 kondigde minister van volksgezondheid Maggie De Block een pak besparingsmaatregelen aan in de gezondheidszorg. Dat zorgde voor heel wat media-aandacht en ongeruste reacties in de sector en bij patiënten. We verzamelden informatie over de maatregelen, bevroegen onze verenigingen en probeerden in te schatten wat de impact van de maatregelen zal zijn. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen en de mogelijke gevolgen.

Artsen en tandartsen moeten het Artsen en tandartsen moeten het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven.goedkoopste geneesmiddel voorschrijven

Wat?

 • Artsen en tandartsen zullen in 2017 in 60% van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven.
   
 • Tot nu toe moest dat in 50% van de gevallen.

Wat denkt het VPP ervan?

 • Goede maatregel omdat de patiënt in 2017 minder zal betalen voor heel wat geneesmiddelen.
   
 • Artsen moeten wel medicatie kiezen op maat van de patiënt omdat de ene patiënt het ene medicijn beter verdraagt dan het andere.

Hoger remgeld antibiotica

Wat?

 • Het remgeld op antibiotica verhoogt door antibiotica te verschuiven van terugbetalingscategorie B naar C. Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming is dat een stijging van 15 naar 50%. Voor patiënten zonder een verhoogde tegemoetkoming stijgt het remgeld van 25 naar 50%.

Wat denkt het VPP ervan?

 • We vrezen dat bepaalde patiëntengroepen met een chronische ziekte hard getroffen zullen worden. Onze verenigingen signaleren ons dat antibiotica vaak een wezenlijk deel uitmaken van hun behandeling. We hopen dat er een uitzondering kan worden gemaakt voor hen  zodat de prijs van antibiotica voor deze patiënten hetzelfde blijft.

Prijs neussprays stijgt

Wat?

 • Minister De Block kondigde eerst aan dat de nasale corticosteroïden, zoals Avomys, vrij zouden worden van voorschrift. Hierdoor zou de patiënt een pak meer moeten betalen.
   
 • Na hevig protest stuurde De Block haar maatregel bij: de neussprays met corticosteroïden zullen zowel met als zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.
   
 • Toch zal de patiënt die een neusspray voorgeschreven krijgt, meer remgeld moeten betalen. Deze geneesmiddelen worden immers verplaatst van terugbetalingscategorie B naar Cx. Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming betekent dit een stijging van 15 naar 80%. Voor patiënten zonder een verhoogde tegemoetkoming stijgt het remgeld van 25 naar 80%.

Wat denkt het VPP ervan?

 • Onze verenigingen die astma-, allergie-, mucoviscidose- en longpatiënten vertegenwoordigen meldden ons dat hun leden regelmatig neussprays gebruiken. Hoewel we tevreden zijn met het dubbel statuut van de neussprays, vrezen we dat de kosten voor de patiënt toch beduidend zullen toenemen door de stijging van het remgeld.

Bepaalde geneesmiddelen worden niet meer terugbetaald

Wat?

 • Mofloxacine, telithromycine, fibraten, coxibs en de specialiteiten Procoralan, Rasilez en Protelos worden niet langer terugbetaald.

Wat denkt het VPP ervan?

 • We steunen de vraag van onze reumapatiënten om in dialoog te gaan over het wegvallen van de terugbetaling van de coxibs. Deze medicatie vormt dikwijls de eerste stap in hun behandeling, op voorschrift van de reumatoloog. We hopen dat de terugbetaling van de coxibs in dat geval bewaard zal blijven.

Maagzuurremmers in grote verpakkingen niet langer terugbetaald

Wat?

 • Maagzuurremmers in de hoogste dosage (40mg) van meer dan 60 eenheden worden niet langer terugbetaald, uitgezonderd Lansoprazol
   
 • Voor mensen met het Zollinger-Elisson syndroom blijft de terugbetaling van de maagzuurremmers in grote verpakkingen wel nog gelden.

Wat denkt het VPP ervan?

 • Longgetransplanteerden en patiënten met kanker, inflammatoire darmziekten en psychische aandoeningen gebruiken maagzuurremmers veelvuldig. Het VPP pleit er daarom voor om de grote verpakkingen voor deze patiënten wel nog terug te betalen.

Besparingen in de ziekenhuizen

Wat?

 • De ziekenhuizen zullen zo’n 100 miljoen euro moeten besparen. Volgens de ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro zullen ziekenhuizen hierdoor meer kosten doorrekenen aan de patiënt.

Wat denkt het VPP ervan?

 • We vrezen dat de huidige besparingen zullen leiden tot hogere supplementen in eenpersoonskamers. Dat betekent dat de patiënt meer zal moeten betalen voor zijn of haar verblijf in het ziekenhuis. Het VPP vraagt om erover te waken dat de patiënt gespaard blijft van prijsverhogingen.

Hervorming ziekenhuislandschap sneller doorgevoerd

Wat?

 • De regering geeft minister Maggie De Block een speciaal mandaat om de hervorming van het ziekenhuislandschap sneller in te voeren.
   
 • Zo zal onder meer de overcapaciteit aan bedden (teveel bedden op een bepaalde afdeling) in bijvoorbeeld pediatrie- en kraamafdelingen aangepakt worden.
   
 • Er komt ook een concentratie van de complexe kankerzorg zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams.

Wat denkt het VPP ervan?

 • De hervorming van het ziekenhuislandschap is volgens ons noodzakelijk om te garanderen dat onze gezondheidszorg ook in de toekomst kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Indexering van maximumbedrag remgeld voor de maximumfactuur

Wat?

 • Het plafond van de maximumfactuur wordt geïndexeerd. Daardoor wordt het voor de chronische zieken die het meest kwetsbaar zijn moeilijker om het plafond te bereiken.

Wat denkt het VPP ervan?

 • De maximumfactuur is een belangrijke maatregel om patiënten die zware medische kosten hebben, te ondersteunen. Daarom vinden we het jammer dat deze besparing vooral mensen zal treffen die veel medische kosten hebben. We kaarten dit aan op ons overleg met minister De Block.

Erkenningen wijkgezondheidscentra bevroren

Wat?

 • Nieuwe erkenningsaanvragen voor wijkgezondheidscentra worden in de koelkast geplaatst in afwachting van een audit naar de organisatie, werking van de structuren en de kosten.

Wat denkt het VPP ervan?

 • We betreuren dat de erkenning van de centra een half jaar wordt uitgesteld. Zo zullen een aantal kwetsbare patiënten moeilijker toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Wijkgezondheidscentra maken gezondheidszorg toegankelijker voor die groep van kwetsbare patiënten. Daarom vragen we dat de audit sneller afgewerkt wordt zodat nieuwe erkenningsaanvragen vlug opnieuw behandeld kunnen worden.

Hervorming terugbetaling kinesitherapie-sessies voor patiënten met CVS en fibromyalgie

Wat?

 • Voortaan zullen patiënten met CVS of fibromyalgie een maximum van 18 vergoedbare zittingen krijgen met een gemiddelde duur van 45 minuten. De terugbetaling blijft hetzelfde als vroeger.
   
 • Vroeger ontvingen patiënten 60 sessies van 30 minuten.
   
 • Het is de bedoeling dat patiënten, bij wie de therapie aanslaat, na deze sessies zelfstandig verder kunnen.
   
 • Indien medisch verantwoord kan de arts nog bijkomende onderhoudsessies voorschrijven. Die zullen onder de gewone verstrekkingen van kinesitherapie vallen.

Wat denkt het VPP ervan?

 • De aanpassing van de kinesitherapienomenclatuur voor patiënten met CVS en fibromyalgie zorgt voor ongerustheid bij enkele van onze leden. We komen daarom in januari samen met de betrokken verenigingen om na te gaan wat hun standpunt is.

Aanpassing vergoedingssysteem “toegelaten activiteiten tijdens ziekte” 

Wat?

 • Als je ziek bent en je wil een paar dagen per week werken, dan krijg je een deel salaris en een deel ziekte-uitkering. Minister De Block hervormt het systeem zodat je de eerste dag van de week mag werken zonder een deel van je uitkering te verliezen.
   
 • Daarna daalt het gedeelte van je uitkering niet naargelang de salarisschijf waarin je zit, maar naargelang het aantal uren dat je werkt. Je leest hier meer over op deze pagina.

Wat vindt het VPP ervan?

 • We vinden dit een waardevolle maatregel. Uit onze bevraging blijkt dat patiënten het belangrijk vinden om na een periode van afwezigheid door ziekte terug aan de slag te gaan. Deze maatregel kan mensen helpen om het werk geleidelijk aan te hervatten.

Wachttijd ziekte-uitkering verlengd voor schoolverlaters

Wat?

 • In de media verschenen berichten over de wachttijd om recht te hebben op een ziekte-uitkering. De artikels lieten uitschijnen dat mensen met een chronisch ziekte i.p.v. 6 maanden een jaar zouden moeten wachten op hun uitkering als ze zouden uitvallen op hun werk.
   
 • De maatregel die op 1 januari 2017 van kracht werd, gaat echter enkel over schoolverlaters. Zij moeten 12 maanden i.p.v. 6 maanden gewerkt hebben vooraleer ze recht hebben op een ziekte-uitkering.
   
 • Het kabinet van Maggie De Block bevestigde ons dat die langere wachttijd niet geldt voor jongeren die al een chronische ziekte hebben.

Wat vindt het VPP ervan?

 • We volgen dit op en bekijken verder wat de uitzonderingen zijn op deze nieuwe maatregel.

Meer betalen voor kinesitherapeut?

Wat?

 • Axxon, de beroepsvereniging van de kinesitherapeuten, weigerde eind vorig jaar de conventie, die de tarieven en de terugbetaling bepaalt, te ondertekenen.
   
 • In afwachting van een nieuwe conventie verhoogden de kinesisten alvast hun tarieven. Voor een bezoek aan de praktijk betaal je voortaan 25 in plaats van 22,26 euro. Voor een huisbezoek is dat 27 in plaats van 22,65 euro.

Wat vindt het VPP ervan?

 • Voor heel wat patiënten uit onze verenigingen is kinesitherapie een belangrijk onderdeel van hun behandeling. Vaak hebben chronische patiënten ook nood aan meerdere behandelingen waardoor een kleine prijsstijging toch een grote impact kan hebben. We hopen daarom dat er snel een nieuwe conventie komt waarin de prijsstijgingen beperkt blijven voor de patiënt. We kaarten dit aan op ons overleg met de minister.

Hoe gaat het nu verder?

Eind januari ging het VPP in dialoog met het kabinet van minister De Block over de besparingsmaatregelen. We houden jullie op de hoogte van de uitkomst van dit gesprek. 

Beeld: Freepik.com

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.