Uit: Samenspraak 83 | Inhoudstafel >

Edito

Apothekersattesten voor verzekeraar elektronisch via AssurPharma: stand van zaken

Via het project AssurPharma kunnen apothekersattesten voor de verzekeraar sinds 1 december 2015 elektronisch bezorgd worden. De beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en de beroepsverenigingen van Belgische apothekers (APB & OPHACO) sloegen de handen in elkaar om de procedure voor de vergoeding van geneesmiddelen door hospitalisatieverzekeringen of andere ziektekostenverzekeringen te vereenvoudigen. In dit artikel geven we een stand van zaken van dit project.

De terugbetaling van ambulante medische kosten door een verzekering 

Wie een hospitalisatieverzekering afsluit, zal zich in de eerste plaats willen indekken tegen hoge uitgaven bij een ziekenhuisopname. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken ook nog andere medische kosten. Zo bieden hospitalisatieverzekeringen vaak een waarborg pre- en posthospitalisatie aan. Via deze waarborg worden bijvoorbeeld de kosten terugbetaald van doktersbezoeken, geneesmiddelen, hulpmiddelen en kinesitherapie die vóór of na de ziekenhuisopname nodig zijn. Het verschilt per verzekeraar hoelang deze waarborg geldt.

Verder is er ook nog de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten. Deze waarborg vergoedt medische kosten van een aantal ernstige ziekten die buiten het ziekenhuis gemaakt worden. Ook hier betreft het kosten zoals doktersbezoeken, geneesmiddelen, hulpmiddelen en kinesitherapie. Ernstige ziekten die op deze waarborg kunnen rekenen, worden opgesomd in een limitatieve lijst in de verzekeringsvoorwaarden of polis. Dergelijke lijsten variëren per verzekeraar.

Enkele voorbeelden van ernstige ziekten die op deze lijsten kunnen staan, zijn kanker, diabetes, ALS, MS, Parkinson, Alzheimer, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, nieraandoeningen die tot dialyse leiden, mucoviscidose, systeemsclerodermie met orgaanaantasting en levercirrose ten gevolge van hepatitis.


TIP: Ga in de algemene voorwaarden of polis van je hospitalisatieverzekering na of je van deze waarborgen pre- en posthospitalisatie en/of de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekte kan genieten, en zo ja onder welke voorwaarden.


Naast hospitalisatieverzekeringen bestaan er op de verzekeringsmarkt nog andere ziektekostenverzekeringen die zich specifiek richten op de terugbetaling van ambulante kosten. Onder ambulante kosten verstaan we dus de medische kosten die je buiten de ziekenhuismuren maakt.

AssurPharma

AssurPharma 

Wie zijn kosten voor thuismedicatie, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten via één van de bovenstaande verzekeringen terugbetaald krijgt, moest voorheen BVAC-attesten per post naar zijn verzekeraar opsturen. Een BVAC-attest wordt door de apotheker opgemaakt. Het bevat informatie over de identificatie van de patiënt, de voorschrijvende geneesheer, de afgeleverde producten, de afleverdatum en de identificatie van de apotheker.

In het kader van administratieve vereenvoudiging werd AssurPharma opgericht. Voortaan kan de apotheker attesten elektronisch doorsturen naar de hospitalisatieverzekeraar of een verzekeraar die ambulante kosten vergoedt.

Het doorsturen verloopt via een beveiligde technologie en kreeg de goedkeuring van de Privacycommissie. Je krijgt als patiënt voorlopig nog een papieren attest als bewijs en overzicht mee maar je moet dus zelf niet meer naar de brievenbus lopen. Je verzekeraar bezorgt je op voorhand een barcode die je apotheker kan scannen om je BVAC-attesten elektronisch te versturen.

Opgelet: AssurPharma geldt nog niet voor alle BVAC-attesten. Het geldt enkel voor verzekeraars en apothekers die het systeem reeds gebruiken (zie verder).

Stand van zaken: al meer dan 80.000 BVAC-attesten elektronisch doorgestuurd 

De volgende verzekeraars werken momenteel reeds met AssurPharma: AG Insurance, DKV en Ethias. De verzekeraars KBC, Allianz en Belfius Insurance zullen in de loop van dit jaar nog tot AssurPharma toetreden. Axa en Justitia voorzien hun toetreding in 2017. Of je apotheker al met het systeem werkt, kan je nagaan op de website www.assurpharma.be.

Sinds de start in december 2015 werden al meer dan 80.000 BVACattesten verzonden naar deze verzekeraars vanuit 3024 apotheken. Momenteel kunnen reeds 64% van de apotheken de dienst aanbieden aan hun patiënten.

Toekomst 

Het valt te verwachten dat steeds meer hospitalisatieverzekeraars, verzekeraars in ambulante kosten en apothekers het systeem van AssurPharma zullen gebruiken. Ook voor andere types van verzekeringen kan AssurPharma in de toekomst mogelijk interessant zijn. Zo kan het zijn dat je in het kader van een ongevallenverzekering BVACattesten nodig hebt. Het VPP houdt jullie graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Meer informatie 

Wie meer informatie wil over AssurPharma kan terecht op de website www.assurpharma.be en de websites van APB (www.apb.be) en Assuralia (www.assuralia.be). Voor specifieke vragen over jouw BVACattesten en AssurPharma kan je ook steeds terecht bij je verzekeraar.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.