Uit: Samenspraak 83 | Inhoudstafel >

Edito

Afscheid van Ritta Waelput

Ritta Waelput

Op 15 april overleed Ritta Waelput op 78-jarige leeftijd. Ze was een van de stichtende leden van het Vlaams Patiëntenplatform en spande zich ook in voor vele andere initiatieven.

Inzet voor thuiszorg 

In 1990 richtte Ritta met haar man Georges Goris en een aantal gelijkgezinden de Werkgroep Thuisverzorgers op. Ze had jarenlang zelf voor de zorg van haar moeder ingestaan en vond het belangrijk dat dit thuis, in de vertrouwde omgeving kon gebeuren in plaats van in een rust- en verzorgingstehuis. Dat was een doelbewuste keuze, een keuze die iedereen olgens Ritta zou moeten kunnen maken zonder belemmeringen of discriminatie. Tegen die belemmeringen en discriminatie (bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling, financiën of ondersteuning) heeft ze in de Werkgroep Thuisverzorgers hard gestreden.

‘Hard’ met een d wanneer het ging over wetten en regels en in onderhandelingen met de overheid of dienstverleners. Dan kende Rita weinig scrupules en werd ze gedreven door een mateloos gevoel voor rechtvaardigheid. ‘Hart’ met een t in de contacten met andere mantelzorgers die hun noden of hun overbelasting bij haar kwamen neerleggen. Naar hen toe was ze uiterst begripvol, geduldig en meelevend.

Als er vandaag aandacht is voor de mantelzorgers, als er regelingen zijn die het mensen nu toelaten om voor een zieke naaste te zorgen, zonder al te veel verlies van rechten of centen, dan is dat ongetwijfeld dankzij Ritta. Het kan nog altijd veel beter, maar zonder haar inspanningen, haar gedrevenheid en energie zou de erkenning voor de inzet en ondersteuning van mantelzorgers nooit zo ver staan als vandaag.

Bewonderenswaardig is daar bovenop nog het feit dat Ritta, en ook Georges, al dat werk ten voordele van de mantelzorgers altijd vrijwillig hebben gedaan en er veel meer tijd in investeerden dan de werknemers die de vereniging ooit in dienst had. De inzet voor anderen ging voor Ritta ontzettend ver.

Mede-oprichtster van het VPP 

Ritta stond mee aan de wieg van het Vlaams Patiëntenplatform. In de missie van onze organisatie werd er steeds gesproken over de patiënt én zijn omgeving. De aandacht voor die ‘omgeving’, dat was de verdienste van Ritta.

Christine Baelus, Ritta Waelput, Gemma Reynders-Broos, Ilse Weeghmans (10 jaar VPP)

Christine Baelus, Ritta Waelput, Gemma Reynders-Broos, Ilse Weeghmans (10 jaar VPP)

Ook na de stichting van het VPP bleef Ritta zich volledig inzetten namens haar vereniging. Uit respect voor haar inzet en haar deskundigheid op meerdere fronten was ze een onmisbare schakel in het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en later ook de stuurgroep van het VPP. Ze had inhoudelijk een grote expertise, volgde de actualiteit en het beleid op de voet, had een groot strategisch inzicht over aanpak van beleidsdossiers, kende de administratie op haar duimpje en volgde de wijzigingen rond arbeidsvoorwaarden en loonbeleid op.

Rode jas

Ilse Weeghmans vertelt: “Ritta kon absoluut niet tegen onrecht en dat uitte zich op verschillende manieren. Ik herinner me nog een persconferentie van de Werkgroep Thuisverzorgers waar ik mee naar toe mocht. Het ging over de discriminatie binnen de zorgverzekering tussen woonzorgcentra en de thuiszorg. Het kon absoluut niet dat je als patiënt in de thuiszorg minder premie ontving dan wanneer je was opgenomen in een woonzorgcentrum. Mede door Ritta haar strijd werd dit rechtgetrokken. Voor mij was de rode jas die Ritta droeg ook mee symbool van die strijd. Meestal had ze die aan op belangrijke momenten waarop ze haar punt moest maken.

Ik heb van Ritta maar één keer een uitbrander gekregen. We hadden met het VPP een studiedag patiëntenrechten georganiseerd. Ik had de mannen van het panel een fles wijn cadeau gedaan, en de vrouwen van het panel kregen een bos bloemen. Ritta vond dit absolute discriminatie en gaf aan welke strijd vrouwen jaren hadden geleverd voor gelijke rechten. Het is me altijd bijgebleven en tot op vandaag krijgen sprekers op het VPP altijd dezelfde attentie.

Sinds Ritta zelf ziek werd, zorgde Georges thuis voor haar op een mooie, warme manier, met hulp van thuiszorg. Deze mogelijkheid heeft Ritta in haar strijd via de Werkgroep Thuisverzorgers en via het Vlaams Patiëntenplatform mee verwezenlijkt… maar dan voor alle Vlamingen.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.