Samenspraak

Nummer 76, januari 2015

Inhoud

Edito: Intrede van Vlaamse en federale regering veroorzaakt onrust

Met de intrede van de federale en de Vlaamse regering horen we in het nieuws of lezen we in de krant dat er bespaard zal worden. We merken dat iedereen erg ongerust is over uitkeringen, de kostprijs van zorg en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in het algemeen. >

Edito: Nieuwe wet over beschermingsstatuut - bevraging en infomoment

Sinds 1 september 2014 bestaat er een nieuw beschermingsstatuut voor mensen die niet (meer) in staat zijn om persoonlijke of zakelijke beslissingen te nemen. Voortaan zijn er twee systemen voor de bescherming van de persoon en/of zijn goederen: de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming. >

Edito: Wat vinden onze leden van onze communicatiestrategie?

In het kader van onze algemene ledenbevraging bezochten we tussen november 2013 en mei 2014 onze ledenverenigingen. Tijdens een persoonlijk gesprek gingen we bij 79 verenigingen na wat de voornaamste knelpunten zijn die zij ervaren. Als onderdeel van deze ledenbevraging gingen we ook na wat de mening van onze verenigingen is over onze communicatiestrategie. 70 van de 79 bevraagde verenigingen gaven ook hun visie over ons communicatiebeleid. Door tijdsgebrek gaven enkele verenigingen geen feedback. >

Edito: Vlaamse Patiënten Peiling wetenschappelijk sterk onderbouwd

Intussen ken je de Vlaamse Patiënten Peiling vermoedelijk al wel. Dit is de vragenlijst die het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde om de ervaringen en tevredenheid van patiënten met de ziekenhuiszorg na te gaan. In 2011 bracht het VPP zijn ledenverenigingen samen om na te denken over wat goede zorg betekent voor patiënten. Kwaliteitsaspecten die volgens patiënten belangrijk zijn, vormden samen met wetenschappelijke kennis, zoals internationale vragenlijsten en literatuur, de basis voor de vragenlijst. >

Edito: Een adviserend geneesheer aan het woord

Binnen het thema ‘werk en tegemoetkomingen’ speelt de adviserend geneesheer dikwijls een cruciale rol. Zeker bij arbeidsongeschiktheid hangt er veel af van het oordeel en advies van deze arts. Omdat we merken dat de adviserend geneesheer voornamelijk gezien wordt als boeman besloten we om tijdens de studiegroep werk en tegemoetkomingen de dialoog aan te gaan. Het resultaat was een boeiend en verhelderend gesprek waaruit bleek dat de meeste adviserend geneesheren vooral een bondgenoot willen zijn. Omdat het onmogelijk is om op één avond alle taken van een adviserend geneesheer te bespreken, vroegen we de arts in kwestie om zich te beperken tot zijn rol binnen het domein van arbeidsongeschiktheid. >

Interview: Patiëntenvertegenwoordigers aan het woord over kwaliteitsindicatoren

Op 5 december 2014 organiseerden ICURO en Zorgnet Vlaanderen in het kader van het VIP²-project een studiedag over kwaliteitsindicatoren. Tijdens deze studiedag was er aandacht voor kwaliteit voor en door de patiënt. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw, modereerde een gesprek met twee patiënten-vertegenwoordigers. Rita Heeb van Onthaalcentrum Naboram vzw en Roos Poppeliers van Samen Verder Kempen vzw namen het woord. Hieronder vind je een beknopte weergave van het gesprek. >

Goed om te weten: NIEUW: handleiding medische expertise bij verzekeringen

Patiënten kunnen in aanraking komen met medische expertises bij verzekeringen. Het doel van een medische expertise is om de gevolgen van een ziekte of ongeval vast te stellen en een mogelijke vergoeding te berekenen. Bij verzekeringen kan een medische expertise plaatsvinden om een verzekeringscontract uit te voeren of om een verzekeringsgeschil op te lossen. >

Edito: Schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken: wat veranderde sinds 1 januari 2015?

Sinds jaar en dag strijdt het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) samen met zijn achterban voor een verbeterde toegang tot de verzekeringsmarkt voor personen met een chronische ziekte of handicap. Regelmatig ontvangt het klachten van patiënten over bijpremies of weigeringen voor een schuldsaldoverzekering. Het VPP plaatste deze problematiek op de beleidsagenda en werkte actief mee aan de totstandkoming van de wet Partyka. Deze wet wil de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte of handicap verbeteren. Sinds 1 januari 2015 ging de wet Partyka eindelijk van start. >

Goed om te weten: Een boekje voor jonge mantelzorgers

Tussen de 20.000 en de 40.000 kinderen en jongeren groeien op in een gezin met een ouder die ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft. Dat bleek uit het onderzoek van kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving. Een gratis kinderboek, met tekeningen van Gerda Dendooven, biedt steun en begrip. >