Samenspraak

Nummer 75, november 2014

Inhoud

Edito: Werken met een chronische aandoening

Met een chronische aandoening aan de slag gaan of blijven, is niet vanzelfsprekend. Nochtans is werken voor mensen met een chronische ziekte niet alleen belangrijk om een volwaardig inkomen te bekomen, maar ook om sociale contacten te onderhouden en om zich te integreren in de maatschappij. Daarom is werkgelegenheid voor mensen met een chronische aandoening al jaren een belangrijk strijdpunt voor het Vlaams Patiëntenplatform. >

Edito: Ondersteunende maatregelen

Voor mensen met een chronische aandoening is het dikwijls niet evident om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden en/of te behouden. Nochtans wil chronisch ziek zijn niet zeggen dat je volledig inactief hoeft te worden. Het feit dat je sneller vermoeid bent of misschien regelmatig naar het ziekenhuis moet, betekent immers niet dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Heel wat personen met een chronische aandoening zijn integendeel nog in staat én bereid om een aantal uren of dagen per week te werken. >

Edito: Toegelaten arbeid

Ben je arbeidsongeschikt maar denk je eraan om deeltijds opnieuw aan de slag te gaan? Dan kan je het werk gedeeltelijk hervatten via het systeem van toegelaten arbeid. Als de adviserend geneesheer van het ziekenfonds je arbeidsongeschikt verklaart, betekent dit immers niet automatisch dat je geen job meer kan uitoefenen. Heel wat personen die ziek zijn, zijn tijdens hun erkende arbeidsongeschiktheid nog in staat om een aantal uren of dagen per week te gaan werken. >

Goed om te weten: Wist je dat...

...een nieuwe Vlaamse en een federale minister het thema werk onder hun hoede hebben? ...België een onvoldoende kreeg van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap? >

Beleid: Belangrijkste aanbevelingen van het VPP voor het beleid

Het Vlaams Patiëntenplatform wil in dialoog met zijn patiëntenverenigingen knelpunten en noden van mensen met een chronische aandoening in kaart brengen en deze op de meest gepaste manier aankaarten bij de bevoegde instanties. De vragenlijst ‘een chronische aandoening en werkgelegenheid’ leverde enkele interessante resultaten op. Gewapend met deze vaststellingen kloppen we de volgende maanden aan bij het beleid. Met onze aanbevelingen willen we wegen op beslissingen die patiënten aanbelangen. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen voor het beleid in een notendop. >