Samenspraak

Nummer 110, november 2021

Inhoud

Edito: Een nieuw begin

De laatste nieuwsbrief van 2021 en tegelijk de eerste nieuwsbrief zonder Ilse. Elk einde is ook een nieuw begin. De voorbije 19 jaren legde Ilse stevige fundamenten voor een sterk Vlaams Patiëntenplatform. Met 20 collega’s zijn we vastberaden om verder te blijven bouwen aan die fundamenten en om personen met een chronische ziekte een stem te blijven geven. >

Interview: In gesprek met Ilse Weeghmans

Maandag 25 oktober was de laatste dag van Ilse Weeghmans als directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. 19 jaar lang zette ze zich in voor personen met een chronische ziekte. Reden genoeg om nog eens samen rond tafel te gaan zitten en terug te blikken op die 19 jaren. Ilse neemt ons mee in haar verhaal en haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Als ze vertelt over de leden van het VPP en personen met een chronische ziekte gaat er een vuurtje branden. Dat vuur brandt nog hevig en ik heb zo'n vermoeden dat dat nog even zo zal blijven. Geniet mee van haar laatste interview in naam van het VPP! >

Interview: In gesprek met Ilse Weeghmans

Maandag 25 oktober was de laatste dag van Ilse Weeghmans als directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. 19 jaar lang zette ze zich in voor personen met een chronische ziekte. Reden genoeg om nog eens samen rond tafel te gaan zitten en terug te blikken op die 19 jaren. Ilse neemt ons mee in haar verhaal en haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Als ze vertelt over de leden van het VPP en personen met een chronische ziekte gaat er een vuurtje branden. Dat vuur brandt nog hevig en ik heb zo'n vermoeden dat dat nog even zo zal blijven. Geniet mee van haar laatste interview in naam van het VPP! >

Interview: Het verhaal van Monique Weemans

Monique Weemans is fibromyalgie patiënt en moest op de leeftijd van 48 jaar met pensioen wegens ziekte. Dat was een zware dobber om te verwerken. Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en is ondertussen bestuurder bij de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten (VLFP) en is ook actief in de reflectiegroep van het Observatorium voor chronische ziekten. Ze heeft als vrijwilliger dus meer dan haar handen vol. En net daarin vindt ze de kracht om verder te gaan. >

Interview: Het verhaal van Monique Weemans

Monique Weemans is fibromyalgie patiënt en moest op de leeftijd van 48 jaar met pensioen wegens ziekte. Dat was een zware dobber om te verwerken. Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en is ondertussen bestuurder bij de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten (VLFP) en is ook actief in de reflectiegroep van het Observatorium voor chronische ziekten. Ze heeft als vrijwilliger dus meer dan haar handen vol. En net daarin vindt ze de kracht om verder te gaan. >

Nieuws: Zoom in: Psychologische zorg en terugbetaling. In 5 vragen naar meer duidelijkheid.

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van psychologische zorg is erg belangrijk. De mutualiteiten voorzien via hun aanvullende verzekering een beperkte terugbetaling. Jaarlijks maken wij een vergelijking van deze terugbetaling en de verschillen per mutualiteit. Enkele jaren geleden werden ook stappen gezet richting de terugbetaling van ambulante psychologische zorg vanuit de verplichte ziekteverzekering. Onder bepaalde voorwaarden was een terugbetaling mogelijk voor een bezoek aan een eerstelijnspsycholoog. Begin dit jaar startte een proces om de knelpunten uit deze overeenkomst weg te werken en de toegang tot psychologische zorg verder open te stellen. >

Nieuws: In't kort

We verwelkomen een aantal nieuwelingen! Herlancering van de ‘weer-op-gang’ kaart van OPGanG Vaccinatiegraden ziekenhuizen, krijgen we ook de laatste ziekenhuizen over de streep? eHealth in vraag gesteld? Een grote stap vooruit voor onze gezondheidszorg! Wat verandert er en wat zou nog beter kunnen? Sancties voor personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid? >