Ziekenhuishervorming

Laatst aangepast op 29 maart 2018

De ziekenhuishervorming: algemeen

De Belgische gezondheidszorg staat voor enkele belangrijke uitdagingen. De bevolking wordt alsmaar groter. Mensen leven langer. Dit heeft als gevolg dat mensen met een chronische aandoening ook langer dienen te leven hiermee. Tevens zijn patiënten assertiever en mondiger. Dit kunnen wij als VPP uiteraard enkel aanmoedigen.

Het huidige ziekenhuislandschap voldoet bijlange niet aan de noden van de patiënt. Als VPP staan we dan ook zeker en vast achter een grondige hervorming van dit landschap. Via verschillende wegen laten we dan ook onze stem horen in een poging onze stempel te drukken op deze hervorming, ten voordele van de patiënt.

Welke veranderingen zijn op til?

 Om de ziekenhuishervorming door te voeren worden zowel het landschap als de financiering aangepast. Op die manier wil Maggie De block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid meer efficiëntie en kwaliteit bereiken.

Het kernpunt van de hervorming is de vorming van ziekenhuisnetwerken. Binnen die netwerken bevinden zich basis-, referentie en universitaire ziekenhuizen. Dit heeft tot gevolg dat ziekenhuizen in grote mate zullen gaan samenwerken. Veel meer dan nu het geval is.

Het ziekenhuis wordt als het ware heruitgevonden, op maat van de patiënt. Er komt een aanpassing van ‘het beddenhuis’ zoals we het nu kennen, naar een medisch-technologisch expertisecentrum waar de patiënt een diagnose en behandeling krijgt.

Er wordt veel aandacht gevestigd op multidisciplinaire samenwerking. Het doel hiervan is het bieden van de beste en juiste zorgen binnen een netwerk. 

Financiering

Ook de financiering zal gebeuren op niveau van het netwerk. Hoogtechnologische toestellen zullen niet meer per ziekenhuis aangewezen worden, maar op basis van de noden en behoeften van het netwerk.

De financiering die het ziekenhuis krijgt hangt af van de taken die het uitvoert. Niet alle ziekenhuizen voeren nog alle mogelijke taken uit. Als VPP zijn wij er ons van bewust dat er een bepaalde kritische massa nodig is om kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. Door expertise te bundelen binnen een netwerk kan de zorg dus verbeteren wat de patiënt ten goede komt.

Zorgkwaliteit

Zorgkwaliteit wordt beloond. Een deel van de financiering zal gebeuren volgens het ‘pay 4 quality’-principe. Het ziekenhuis wordt op die manier vergoed voor het bieden van goede zorg. De arts wordt niet meer gemotiveerd om onnodige zorg uit te voeren, zoals in het huidig systeem het geval is. Op dit moment wordt het ziekenhuis namelijk betaald per aantallen van prestaties die gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig onnodige onderzoeken gebeuren.

Andere veranderingen doen zich voor bij o.a. spoedgevallen, huisartsenwachtposten, geriatrische afdelingen, materniteit etc.

Bovenstaande veranderingen zijn slechts een kleine greep uit de massa. Voor meer informatie kan je terecht op de site van Maggie De Block.

De hervorming is een meerjarenplan en overschrijdt het mandaat van minister De Block. Het herstructureren van het ziekenhuislandschap zal minstens 5 à 10 jaar in beslag nemen.

Het standpunt van de patiënt

De belangrijkste taak van  VPP bestaat eruit te zorgen dat de ziekenhuishervorming geen besparingsverhaal wordt, maar een verbetering voor de patiënt. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw streeft onder meer naar:

·         Een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

·         Betrokkenheid van patiënten bij de ziekenhuishervorming

·         Het informeren van patiënten binnen deze hervorming

·         Een hervorming die de patiënt vooruit helpt

Meer informatie

Contacteer het Vlaams Patiëntenplatform via info@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.