Ziekenhuishervorming

Laatst aangepast op 16 november 2018

De Belgische gezondheidszorg staat voor enkele belangrijke uitdagingen. De bevolking wordt alsmaar groter en mensen leven langer. Ook mensen met een chronische aandoening leven vaak langer met hun ziekte. Daarnaast zijn patiënten assertiever en mondiger. Dit kan het VPP uiteraard enkel aanmoedigen.

Het huidige ziekenhuislandschap voldoet niet langer aan de noden van de patiënt. Het VPP staat daarom achter een grondige hervorming van het ziekenhuislandschap. Via verschillende wegen laten we onze stem horen om onze stempel te drukken op deze hervorming, ten voordele van de patiënt.

Welke veranderingen zijn er op til?

 Om de ziekenhuishervorming door te voeren worden zowel het landschap als de financiering aangepast. Op die manier wil Maggie De block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, meer efficiëntie en kwaliteit bereiken.

Het kernpunt van de hervorming is de vorming van ziekenhuisnetwerken. Binnen die netwerken bevinden zich basis-, referentie en universitaire ziekenhuizen. Hierdoor zullen ziekenhuizen veel meer moeten samenwerken.

Het ziekenhuis wordt als het ware heruitgevonden: op maat van de patiënt. Er komt een aanpassing van ‘het beddenhuis’ zoals we het nu kennen, naar een medisch-technologisch expertisecentrum waar de patiënt een diagnose en behandeling krijgt.

Er wordt veel aandacht besteed aan multidisciplinaire samenwerking. Het is de bedoeling zo de beste en juiste zorgen binnen een netwerk aan te bieden. 

Financiering

Ook de financiering zal gebeuren op niveau van het netwerk. Hoogtechnologische toestellen zullen niet meer per ziekenhuis aangekocht worden, maar op basis van de noden en behoeften van het netwerk.

De financiering die het ziekenhuis krijgt hangt af van de taken die het uitvoert. Niet alle ziekenhuizen zullen nog alle taken uitvoeren. Het VPP is het er mee eens dat er genoeg expertise aanwezig moet zijn om kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. Door die te bundelen binnen een netwerk kan de zorg verbeteren en dat komt de patiënt ten goede.

Zorgkwaliteit

Zorgkwaliteit wordt beloond. Een deel van de financiering zal gebeuren volgens het ‘pay 4 quality’-principe. Het ziekenhuis wordt op die manier vergoed als ze goede zorg aanbieden. De arts wordt niet meer gemotiveerd om onnodige zorg uit te voeren, zoals in het huidig systeem het geval is. Op dit moment wordt het ziekenhuis namelijk betaald per aantallen van prestaties die gebeuren. Dit zorgt ervoor dat er regelmatig onnodige onderzoeken gebeuren.

Andere veranderingen doen zich voor bij o.a. spoedgevallen, huisartsenwachtposten, geriatrische afdelingen, materniteit etc.

Bovenstaande veranderingen zijn slechts een kleine greep uit de massa. Voor meer informatie kan je terecht op de site van Maggie De Block.

De hervorming is een meerjarenplan en overschrijdt het mandaat van minister De Block. Het herstructureren van het ziekenhuislandschap zal minstens 5 à 10 jaar in beslag nemen.

Het standpunt van de patiënt

De belangrijkste taak van het VPP is ervoor zorgen dat de ziekenhuishervorming geen besparingsverhaal wordt, maar een verbetering voor de patiënt. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw streeft onder meer naar:

  • Een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg
  • Betrokkenheid van patiënten bij de ziekenhuishervorming
  • Het informeren van patiënten binnen deze hervorming
  • Een hervorming die de patiënt vooruit helpt

Meer informatie

CONTACT:

Susanne Op de Beeck (016 23 05 26 of susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be)