Patiëntenvoorlichting

Laatst aangepast op 27 februari 2018

Als we spreken over patiëntenvoorlichting hebben we het bijvoorbeeld over:

  • de uitleg die je krijgt bij je opname over de onderzoeken die er zullen worden uitgevoerd;
  • de bewegwijzering in het ziekenhuis;
  • de onthaalbrochure van het ziekenhuis met praktische informatie;
  • de instructies van de verpleegster over het toedienen van je dagelijkse injecties.

Definitie: wat is patiëntenvoorlichting?

Formeel definiëren we patiëntenvoorlichting als een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude- en gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze.

Belang van patiëntenvoorlichting

Een goede patiëntenvoorlichting biedt voordelen voor de patiënt en de zorgverleners. Voor de patiënt leidt goede patiëntenvoorlichting tot betere kennis over zijn gezondheidstoestand, de aandoening, behandeling, alternatieven, risico's en toekomstperspectieven. Door deze betere kennis kan de patiënt actief participeren aan de zorg en de keuzes van de zorg. Hierdoor ervaart de patiënt minder angst en stress, wat dan weer een positief effect heeft op de effectiviteit van de zorg.

Ook voor zorgverleners loont het te investeren in een goede patiëntenvoorlichting. Goed geïnformeerde patiënten zijn meer tevreden, volgen trouwer hun therapie en hebben een betere relatie met hun zorgverlener. Dit resulteert in betere klinische resultaten en in een kortere hospitalisatieduur. Goede patiëntenvoorlichting heeft bijgevolg ook een positieve impact op de algemene kost van de gezondheidszorg.

Patiëntenvoorlichting is verankerd in de Wet op de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002 via twee belangrijke rechten:

  • het recht op informatie over de gezondheidstoestand;
  • het recht op toestemming (of weigering) na informatie.

Handleiding patiëntenvoorlichting

Om de ziekenhuizen te helpen bij het organiseren en het structureren van patiënten-voorlichting, publiceerde het Vlaams Patiëntenplatform in 2009 ‘Patiëntenvoorlichting: een handleiding voor het ziekenhuis’. Het belang van mondelinge communicatie wordt in de handleiding sterk benadrukt: schriftelijke voorlichting dient enkel ter ondersteuning van de mondelinge informatie. Tot slot wordt de rol van patiëntenverenigingen in het ontstaan, de ontwikkeling en de promotie van patiëntenvoorlichting aangehaald.

Je vindt de handleiding patiëntenvoorlichting via deze link.

Meer weten? Contacteer  else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be.