Patiëntenrechten

Laatst aangepast op 27 februari 2017

Patiënt ben je vaker dan je denkt. Je hoeft niet echt ziek te zijn. Je rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van je arts maar ook ten aanzien van je tandarts, je apotheker, je vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster,...

Ben je op zoek naar meer informatie over je rechten als patiënt, concrete tips en tools? Bekijk onze campagne 'Ken je patiëntenrechten!' dan zeker eens!

Klik hier om de folder 'Samen gaan voor dialoog in de zorg!' te bekijken. 

Als patiënt heb je  de volgende rechten:

Kwaliteitsvolle dienstverlening  

Als patiënt heb je recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Vrije keuze van zorgverstrekker 

Als patiënt heb je het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. Misschien heb je op een bepaald moment nood aan een tweede advies over je gezondheid. De wet geeft je het recht om een tweede zorgverstrekker te kiezen. 

Recht om te weten en om niet te weten           

Je hebt als patiënt het recht op alle informatie over de diagnose, behandeling, geneesmiddelen, kostprijs, … in een duidelijke taal. Als je aangeeft dat je niet geïnformeerd wilt worden, moet je arts die vraag ook respecteren.

Recht op toestemming of weigering            

Geen enkele handeling kan zonder jouw toestemming opgestart, verder gezet of stopgezet worden. Dit recht geldt niet enkel bij uitgebreide onderzoeken maar bij elke tussenkomst! Dit recht geeft ook aan dat je kan weigeren.

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en eventueel een afschrift ervan                                

Je hebt recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Inzage en een afschrift moet je wel eerst aanvragen.

Bescherming van je privacy

Klachtenbemiddeling door een ombudspersoon                             

Afhankelijk van de persoon of dienst waarover je een klacht hebt, kan je terecht bij een lokale ombudsdienst in het ziekenhuis of de federale ombudsdienst. Klik hieronder voor meer informatie over het neerleggen van een klacht.

Waar kan ik klacht neerleggen?

Lees hier onze publicatie 'Naar een toegankelijk klachtrecht ingebed in een kwaliteitsbeleid' (2016).

Recht op pijnbehandeling 

Recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon     

Om je rechten te doen gelden, kan je de ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan je bijstaan tijdens een consultatie, de inzage van je patiëntendossier, het neerleggen van een klacht…        

Via dit formulier kan je een vertrouwenspersoon aanduiden.                            

Recht op vertegenwoordiging                          

Om je rechten te doen gelden als je daartoe zelf niet meer in staat bent, kan je een vertegenwoordiger aanduiden,  die in jouw plaats beslist als je dat zelf niet meer kan (bijv. je bent dement, minderjarig, in coma, ...).