Onderwijs

Laatst aangepast op 27 augustus 2017

Tijdelijk onderwijs aan huis

In een ziekenhuisschool wordt onderwijs voorzien voor zieke kinderen. Maar wie na een operatie of tussen de behandelingen door naar huis mag, kan vaak niet onmiddellijk terug naar school en dreigt een leerachterstand op te lopen. Het onderwijsdecreet voorziet echter in tijdelijk onderwijs aan huis voor kinderen die een lange periode afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of handicap.  

De bedoeling van tijdelijk onderwijs aan huis is in de eerste plaats bijblijven zodat de leerachterstand niet vergroot. Het laat de kinderen voelen dat ze erbij blijven horen. Een vertrouwde leerkracht van de eigen school kan de spilfiguur vormen die zorgt voor het contact met de andere klasgenoten.  

Wanneer de thuisschool tijdelijk onderwijs aan huis voorziet, wordt zij gesubsidieerd of gefinancierd voor 4 bijkomende lestijden per 9 halve dagen afwezigheid. Elk uur dat extra wordt gegeven, moet gefinancierd worden door de thuisschool.  

Sinds 1 september 2009 kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook aangevraagd worden voor kleuters van 5 jaar.

Aanvraag tijdelijk onderwijs aan huis

Het tijdelijk onderwijs aan huis kan aangevraagd worden voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs:

Voor meer informatie neem je best contact op met provinciale schoolbeheerteams:

  Basisonderwijs Secundair onderwijs
Antwerpen 02 553 93 91 02 553 87 29
Vlaams-Brabant 02 553 93 26 02 553 93 26
Limburg 02 553 93 26 02 553 87 20
Oost-Vlaanderen 02 553 92 21 02 553 87 33
West-Vlaanderen 02 553 92 21 02 553 87 29
Buitengewoon
basisonderwijs
02 553 93 24 02 553 87 40

ICT en onderwijs 

Aansluitend bij het tijdelijk onderwijs aan huis, kan je ook ICT-ondersteuning krijgen om onderwijs te volgen. De vzw Bednet wil langdurig en chronisch zieke leerlingen via een computer de les synchroon of asychroon laten volgen. Meer informatie vind je op www.bednet.be.