Klachten

Laatst aangepast op 12 juni 2014

De huidige organisatie van het klachtrecht kent heel wat drempels waardoor patiënten moeite hebben om klacht neer te leggen. Om deze knelpunten weg te werken en de wetgeving tot zijn recht te laten komen, heeft het Vlaams Patiëntenplatform een standpunttekst opgesteld met voorstellen om het klachtrecht anders te formuleren. 

De beleidsvoorstellen in onze standpunttekst kwamen tot stand tijdens onze denkdag Patiëntenrechten van 15 november 2008. Ook de resultaten van onze bevraging over de eerste lijn en onze denkdag De (ideale)eerste lijn op 16 april 2010 hebben als basis gediend voor deze standpunttekst.  

Een klacht in een algemeen ziekenhuis

Neem contact op met de ombudsdienst van het ziekenhuis. Ieder ziekenhuis is verplicht een ombudsdienst te hebben. Hier kan je terecht met elke klacht over je opname, je behandeling of je verblijf. 

Een klacht in een psychiatrisch ziekenhuis

Neem contact op met de ombudsdienst van het psychiatrisch ziekenhuis. Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een ombudsdienst organiseren (interne) of gebruik maken van de externe ombudsdienst van de Overlegplatforms in de Geestelijke Gezondheidszorg. In elke provincie vind je zo een overlegplatform.  

Contactgevens van de ombudspersonen geestelijke gezondheid kan je terugvinden via de website Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel

Een klacht over een ambulante zorgverstrekker 

Een ambulante zorgverstrekker is niet verbonden aan een ziekenhuis bijv. een huisarts, tandarts, verpleegster aan huis, apotheker,…  

Om klacht neer te leggen neem je contact op met de Federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'.

Contactgegevens:

Federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Eurostation blok 2,
Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel
Tel: 02/524.85.20
E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be

Meer informatie vind je ook op www.patientrights.be

Een klacht over de werking van een ombudsdienst in een ziekenhuis

Sinds de zesde staatshervorming is de Federale commissie 'Rechten van de patiënt' niet meer bevoegd voor het behandelen van de klachten over de werking van een ombudsdienst in een ziekenhuis. In de toekomst zullen de Vlaamse inspectiediensten deze opdracht overnemen. Op dit moment zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar. 

Een klacht over een ouderenvoorziening

De Woonzorglijn is een meldpunt waar je terecht kan met al je vragen en klachten over ouderenvoorzieningen. Je kan de Woonzorglijn bereiken op 078/ 15 25 25 of via woonzorglijn@vlaanderen.be.