Innovatie

Laatst aangepast op 03 november 2021

Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën in de geneeskunde maken nieuwe vormen van informatie-uitwisseling en zorgverlening mogelijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over:

  • telegeneeskunde: zorgverlening en ondersteuning op afstand met behulp van informatie- en communicatietechnologie
  • nanogeneeskunde, de medische toepassing van nanotechnologie en aanverwante vakgebieden. Het behelst onder andere het gebruik van nanopartikels voor het transport van geneesmiddelen in het lichaam, materiaal dat diagnose en follow-up van ziekten vergemakkelijkt enzoverder.

Project patiëntgerichtheid bij zorginnovatie

Via het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ wou het Vlaams Patiëntenplatform de innovatienoden van patiënten en hun mantelzorgers verbinden met het zorgaanbod. Het project had als doel om:

  • patiënten(verenigingen) te ondersteunen bij het vertalen van behoeften van chronische patiënten naar innovatienoden,
  • in co-creatie innovatienoden van patiënten realistisch in beeld te brengen,
  • bedrijven, onderzoekers, zorgverleners en overheden te ondersteunen om bij zorginnovatie het aspect van ‘patiëntgerichtheid’ op een goede manier in de praktijk om te zetten en te werken aan vraaggestuurde innovatie.

Het project, dat in samenwerking met de bureaus shiftN en Pars Pro Toto gebeurde en van september 2013 tot en met april 2014 liep, leverde onder meer de volgende resultaten op:

  • een nieuwe manier om groepen van chronische patiënten te onderscheiden op basis van vergelijkbare behoeften,
  • een overzicht van participatieve technieken die toelaten om het perspectief van patiënten binnen zorginnovatie in te brengen,
  • gedetailleerde persona’s en themakaarten, gebaseerd op ervaringen van patiënten, die gebruikt kunnen voor brainstormprocessen bij zorginnovatie en
  • ideeën rond vijf innovatiedomeinen: 1) bevorderen van zelfredzaamheid, 2) bevorderen van herstel en aanvaarding van ziekte, 3) bevorderen van empathie en destigmatisering van mensen met beperkingen; 4) bieden van respijt voor mantelzorgers en 5) bevorderen van wederkerigheid.

Je kan het eindrapport hier downloaden.

Bijlagen van het eindrapport: