Werkgelegenheid

Laatst aangepast op 18 januari 2017

De Enquête naar Arbeidskrachten geeft in 2010 een werkzaamheidsgraad van 33.3% aan bij personen met een arbeidshandicap. In 2007 was dit nog 42.7% en staat in schril contrast met een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 77.3% in Vlaanderen anno 2010 (77.4% in 2007).
Om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen nog te laten toenemen, moet er ondermeer aandacht gaan naar personen met een arbeidshandicap. Hieronder vallen ook mensen met een chronische ziekte.

In hun zoektocht naar werk kunnen personen met een chronische ziekte botsen op inactiviteitsvallen. Een inactiviteitsval is vaak een niet-bedoelde maatregel die ervoor zorgt dat een persoon wordt afgeremd in zijn zoektocht naar werk. Zo zijn er bepaalde tewerkstellingsvormen die leiden tot financiële risico’s of onmiddellijk financieel verlies. Veel inactiviteitsvallen worden veroorzaakt door collisie met andere tegemoetkomingen zoals de verhoogde kinderbijslag of de verhoogde tegemoetkoming.

Vanuit het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid pleit het Vlaams Patiëntenplatform voor:

  • het recht op werk;
  • het recht op vrije keuze voor en van werk;
  • het recht op inclusie;
  • het recht op ondersteuning;
  • het recht op non-discriminatie;
  • sensibilisering.