Transparantie

Laatst aangepast op 19 januari 2015

Iedereen draagt kwaliteit hoog in het vaandel en streeft er dan ook naar om de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken. Momenteel is er in België echter zeer weinig informatie beschikbaar over de kwaliteit van zorg, zeker voor patiënten en de modale burger. Bijgevolg is het moeilijk om deze kwaliteit te beoordelen. Er is nochtans grote interesse vanwege patiënten hiervoor. Transparantie van kwaliteit van zorg betekent het openbaar maken van informatie over de kwaliteit van zorg aan burgers en patiënten. Het Vlaams Patiëntenplatform vindt dat patiënten recht hebben op alle informatie over de kwaliteit van de zorg.

Het stimuleren van transparantie kan verschillende doelstellingen hebben: emancipatie van patiënten; kwaliteitsmanagement; publieke verantwoording; marktwerking en keuzevrijheid.

Het Vlaams Patiëntenplatform stelde zowel positieve als negatieve punten vast i.v.m. het transparant maken van kwaliteitsinformatie:

  • Er is al heel wat kwaliteitsinformatie beschikbaar (vb. verplichte registraties);
  • Er is evidentie dat transparantie bijdraagt tot de kwaliteit van de zorg;
  • Binnen het huidige beleidsklimaat bestaat er een grote openheid voor transparantie;
  • In de praktijk is er echter een reëel gebrek aan transparantie;
  • Het waarmaken van transparantie gebeurt met grote omzichtigheid (vb. pas na verloop van tijd, geanonimiseerd of gedeeltelijk);
  • Sommigen adviseren tegen de openbaarmaking van kwaliteitsinformatie vanuit een aantal argumenten zoals o.a. de (on)vergelijkbaarheid van de gegevens, de juistheid van de gegevens en het risico op negatieve gevolgen van transparantie.

Het VPP streeft naar transparantie van de kwaliteit van zorg, op maat van de patiënt. Dit betekent voor het VPP vier dingen:

  1. Verbeterperspectief als uitgangspunt
  2. Alle informatie transparant
  3. Eén keuzewebsite
  4. Aandacht voor de presentatiewijze van keuze-informatie

Download het volledige standpunt over transparantie over kwaliteit van zorg hier!