Patiëntenvoorlichting

Laatst aangepast op 19 januari 2015

Een goede patiëntenvoorlichting leidt (direct of indirect) tot een betere kennis van de patiënt over zijn gezondheid, ziekte of aandoening, behandeling, alternatieven, risico’s en toekomstperspectief. Door deze betere kennis kan hij actief participeren aan de zorg en de keuzes van de zorg (‘shared decision making’). Hierdoor ervaart de patiënt minder angst en stress, wat een positief effect heeft op de effectiviteit van de gezondheidszorg.

Patiëntenvoorlichting is verankerd in de Wet op de Patiëntenrechten van 22 augustus 2002 via twee belangrijke rechten:

  • het recht op informatie over de gezondheidstoestand;
  • het recht op toestemming (of weigering) na informatie.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde een standpunttekst over patiënten-voorlichting, waarin wij onze visie over patiëntenvoorlichting verder uitwerken.

Handleiding

Om de ziekenhuizen te helpen bij het organiseren en het structureren van patiëntenvoorlichting, publiceerde het Vlaams Patiëntenplatform ‘Patiëntenvoorlichting: een handleiding voor het ziekenhuis’. Het belang van mondelinge communicatie wordt in de handleiding sterk benadrukt: schriftelijke voorlichting dient enkel ter ondersteuning van de mondelinge informatie. Tot slot wordt de rol van patiëntenverenigingen in het ontstaan, de ontwikkeling en de promotie van patiëntenvoorlichting aangehaald.

Een elektronische versie van deze handleiding kan gratis opgevraagd worden via an.decock@vlaamspatientenplatform.be.