Eerstelijnszorg

Laatst aangepast op 19 januari 2015

Naar aanleiding van de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg (december 2010) hebben wij onze ledenverenigingen gevraagd hoe zij de invulling van de eerstelijnszorg in de toekomst zien.

Als aandachtspunten kwamen naar voor dat:

  • de patiënt zelf zijn zorg wil organiseren
  • hij zich op vraag wil laten bijstaan
  • er nood is aan een laagdrempelige klachtenopvang
  • de vrije  keuze van de zorgverstrekker behouden moet blijven
  • eerstelijnszorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven voor patiënten
  • er nood is aan toegankelijke informatie over tegemoetkomingen en financiële voordelen
  • er nood is aan transparante kwalititeitsindicatoren gebaseerd op klinische parameters, praktijkkenmerken en patiëntenervaringen
  • ervaringskennis van patiënten dient erkend te worden en de samenwerking met patiëntenverenigingen gestimuleerd moet worden
  • er nood is aan meer deskundigheid rond geestelijke gezondheid