Archief

Persbericht VPP: Verzekeringsartsen die frauderen moeten streng gestraft worden

Het VPP wenst te reageren op het artikel van De Morgen van 23 januari 2020 ‘Medisch Dossier verzekeringsarts kijkt mee’. 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw reageert verontwaardigd en geschrokken op de berichten die vandaag in de pers verschijnen over expertiseartsen die frauderen en de privacy van patiënten te grabbel gooien voor het eigen gewin van de verzekeringen. 

Het systeem van een elektronisch patiëntendossier dient om kwaliteitsvolle en continue zorg te leveren aan patiënten en om patiënten goed te informeren over hun eigen zorg en behandeling. Het is een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen. Dat vertrouwen wordt compleet onderuit gehaald door het misbruik door deze verzekeringsartsen.

Het VPP vraagt dringend:

  • Strengere scheidingslijnen voor expertiseartsen en behandeld artsen die op dit moment de twee jobs combineren en dus een risico vormen inzake inzage in het elektronisch patiëntendossier;
  • Dat er strenge sancties komen voor de overtreders van de privacy van de patiënt;
  • Dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de dossiers van de patiënten heropenen en hen een faire behandeling van hun verzekeringsdossier geven;
  • Dat in het toekomstige federaal regeerakkoord werk wordt gemaakt van onafhankelijke expertiseartsen, los van verzekeringsmaatschappijen, naar het voorbeeld van artsen voor bedrijfsgeneeskundige diensten. De kwaliteit van verzekeringsartsen kan op die manier hopelijk voor de hele beroepsgroep worden gegarandeerd.