ZOPP: zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie

Wie zijn we?

Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, wil zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie ondersteunen en begeleiden. We willen er ook voor zorgen dat de stem van de patiënt meer gehoord wordt. We werken daarom met de verenigingen samen om hen sterker te maken én om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbetert.
 
ZOPP vzw is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw. Momenteel hebben we een regionale antenne in de provincie Limburg in Hasselt. Ook voor de Brusselse antenne werken het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp samen, maar zonder vaste locatie in Brussel.
 

Wat doen we?

Ondersteunen bij de dagelijkse werking

We bieden de zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen steun bij hun dagelijkse werking. Dit betekent dat jouw vereniging bij ons terecht kan voor een vergaderlocatie, maar ook met vragen over:
 • vzw-wetgeving;
 • boekhouding;
 • vrijwilligersbeleid;
 • bekendmaking;
 • vormingen;
 • leden- en vrijwilligerswerving;

Een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

Met deze regionale antenne verkleinen we letterlijk en figuurlijk de afstand tussen de overheid, ondersteuningskoepels en verenigingen. Zo hopen we ook een beter zicht te krijgen op jouw vereniging, om de noden en knelpunten van jullie leden nog beter in kaart te brengen.
 
We willen dus een brugfunctie zijn tussen de overheid en de verenigingen en tussen verenigingen onderling.
 

Begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking

We begeleiden en stimuleren zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen om een kwaliteitsvolle basiswerking uit te bouwen. Zo willen we:
 • mee nadenken over nieuwe manieren om ervaringen te delen, zowel tussen jullie leden als tussen jullie en andere verenigingen.
 • leden en vrijwilligers ondersteunen om actief deel te nemen aan gezondheidsoverleg.

Stem van de patiënt meer gehoor geven

Er wordt al hard gewerkt aan een kwaliteitsvolle zorg, maar de stem van de patiënt klinkt daarin nog te weinig door. Samen met de verenigingen willen we het perspectief van de patiënt tonen, zodat ziekenhuizen, eerstelijnsnetwerken, instellingen en organisaties nog kunnen verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door deelname aan:
 • projecten rond zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen;
 • projecten rond geïntegreerde zorg;
 • stakeholdersoverleg in verschillende ziekenhuizen;

Wanneer kan je ons contacteren?

 • Ben je op zoek naar een vergaderlocatie?
 • Heb je praktische vragen, bijvoorbeeld over de vzw-wetgeving?
 • Wil je een vorming rond een bepaald thema organiseren?
 • Wil je vereniging graag mee nadenken over de toekomst van de zorg?
 • Heb je interesse om samen te werken met ZOPP?
 • Heb je andere vragen of wil je graag wat meer informatie?
Neem gerust contact op met onze medewerkers zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie. In Brussel hebben we momenteel enkel een medewerker die verengingen kan helpen bij patiëntenparticipatie. Zij kan geen praktische ondersteuning bieden aan verenigingen.
 

Lien Smets

Lien Smets
Medewerker ondersteuning en begeleiding ZOPP Limburg
lien.smets@zopp-limburg.be
011 94 62 21

Charlotte Cleuren

Medewerker participatie 

ZOPP Limburg

charlotte.cleuren@zopp-limburg.be

011 94 62 20

ZOPP Limburg

 

ZOPP Brussel