Voordelen en voorwaarden van lidmaatschap

Vertegenwoordig je een patiëntenvereniging in Vlaanderen, sluit je vereniging dan aan bij het Vlaams Patiëntenplatform en kom mee op voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. 

Voordelen 

 • Als lid krijg je inspraak en geef je de patiënt mee een stem.
 • Je komt op voor de gezamenlijke belangen van alle patiënten in Vlaanderen, ongeacht hun individuele situatie.
 • Je onderneemt samen met ons en andere aangesloten patiëntenverenigingen acties voor een betere gezondheidszorg in Vlaanderen.
 • De leden van je vereniging krijgen toegang tot alle activiteiten van het Vlaams Patiëntenplatform.
 • Je neemt deel aan bevragingen en signaleert zo de knelpunten die de leden van jouw vereniging ervaren.
 • Je ontvangt informatie die voor je leden nuttig is, bijvoorbeeld over nieuwe tegemoetkomingen, verzekeringen enz.
 • Je ontvangt de ledeneditie van onze nieuwsbrief.

Voorwaarden 

Elke Vlaamse patiëntenvereniging kan zich bij het Vlaams Patiëntenplatform aansluiten, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • een patiëntenvereniging zijn,
 • vrij zijn van politieke, commerciële, mutualistische of andere bindingen die het nastreven van de belangen van de patiënten op enige wijze in de weg kunnen staan,
 • ten minste twee jaar werking kunnen bewijzen en
 • een ledenbijdrage betalen van 25 euro.

Enkel vzw ’s hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering. Alle leden ontvangen de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan onze activiteiten.   

Meer informatie